**دریافت نسخه الکترونیکی (ebook) فصلنامه فرهنگ رضوی**

*حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی و حوزوی مرتبط با فرهنگ و سیره رضوی (جزئیات)*

محل چاپ: ایران، مشهد

ناشر: بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(علیه السلام)

سال شروع انتشار: 1392

حوزۀ تخصصی: امام رضا(علیه السلام)

اعتبار مجله:علمی-پژوهشی 

(براساس آیین نامه جدید نشریات علمی، کلیه نشریات مشمول این آیین نامه،ازاین پس نشریه علمی شناخته می شوند)

زبان مجله: سه زبانه؛ فارسی، عربی، انگلیسی

نوبت انتشار:  فصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

رتبه در ارزیابی وزارت علوم : ب

کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q2

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد 

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات)

زمان داوری: دو تا 4 ماه

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزییات) 

 همانند جویی: مقالات بارگزاری شده درسامانه فصلنامۀ علمی-پژوهشی «فرهنگ رضوی» پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

شماره جاری: دوره 9، شماره 36، زمستان 1400، صفحه 9-236