**دریافت نسخه الکترونیکی (ebook) فصلنامه فرهنگ رضوی**

حمایت از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشگاهی و حوزوی مرتبط با فرهنگ و سیره رضوی (جزئیات)

فراخوان مقاله «مجله معارف اهل البیت(ع)»

بنیاد بین المللی امام رضا(ع) به منظورتعمیق وترویج معارف اهل البیت(ع) اقدام به راه اندازی مجله «معارف اهل البیت(ع)»  کرده است.استادان وپژوهشگران محترم می توانند مقالات خود را درموضوع اهل بیت(ع) در سایت مجله : maarefahlalbayt.ir بارگذاری کنند. به مقالات پذیرفته شده حق الزحمه تعلق خواهد گرفت 

محل چاپ: ایران، مشهد

ناشر: بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(علیه السلام)

سال شروع انتشار: 1392

حوزۀ تخصصی: امام رضا(علیه السلام)

اعتبار مجله:علمی-پژوهشی 

(براساس آیین نامه جدید نشریات علمی، کلیه نشریات مشمول این آیین نامه،ازاین پس نشریه علمی شناخته می شوند)

زبان مجله: سه زبانه؛ فارسی، عربی، انگلیسی

نوبت انتشار:  فصلنامه

نوع انتشار: چاپی و الکترونیکی

رتبه در ارزیابی وزارت علوم : ب

کیفیت براساس شاخص پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q2

هزینۀ بررسی و انتشار مقاله: دارد 

نوع داوری: حداقل 2 داور، دوسویه‌ناشناس الکترونیک (مشاهدۀ جزئیات)

زمان داوری: دو تا 4 ماه

دسترسی به مقاله‌ها: رایگان (تمام متن)

نمایه‌شده: بلی (مشاهده جزییات) 

 همانند جویی: مقالات بارگذاری شده درسامانه فصلنامۀ علمی-پژوهشی «فرهنگ رضوی» پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

شماره جاری: دوره 10، شماره 37، فروردین 1401 

حکمرانی؛ گفت‌وگو و سرمایۀ اجتماعی در اندیشه و سیرۀ سیاسی امام رضا(ع)

صفحه 201-234

10.22034/farzv.2021.268794.1608

روح الله صفریان گرمه خانی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ امیر مسعود شهرام نیا