کلیدواژه‌ها = امام رضا (ع)
واکاویِ کارکردهای آیینِ پیاده‌رویِ پایان ماه صفر به مشهدالرضا بر بنیاد دیدگاه میرچا الیاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.326333.1735

علی صادقی منش


بررسی ظرفیت‌های زیست‌بوم‌گرایانۀ روایت‌هایِ پیرامونِ امام رضا (ع) از منظر مطالعات فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.336698.1756

هستی قادری سهی؛ مهیار علوی مقدم


تبیین و تحلیل الگوی ارتباطی «NLP» در سیره تربیتی امام رضا (علیهالسلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.335748.1751

طاهره محسنی


مدیریت بحران در سیرۀ امام رضا (ع) (مطالعۀ موردی: ماجرای ولایت‌عهدی)

دوره 10، شماره 39، آبان 1401، صفحه 117-145

10.22034/farzv.2022.317043.1713

شهاب الدین وحیدی مهرجردی؛ محمدصادق آب پیکر


دلالت‌های سیرۀ رضوی در سیاست فرهنگی

دوره 9، شماره 34، تیر 1400، صفحه 39-66

10.22034/farzv.2021.132220

سینا عصاره نژاد دزفولی؛ مهدی باقری قورتانی؛ میثم فرخی


نقد عوامل انسجام واژگانی در خطبۀ غدیریۀ امام رضا(ع)

دوره 9، شماره 34، تیر 1400، صفحه 123-148

10.22034/farzv.2021.132225

علی اکبر نورسیده؛ مسعود سلمانی حقیقی


مؤلفه‌های حقوق شهروندی کودکان در سیرۀ رضوی

دوره 9، شماره 34، تیر 1400، صفحه 165-183

10.22034/farzv.2021.132227

علی غلامعلی؛ افشین جعفری


راهکارهای تربیت دینی در فضای مجازی با تأکید بر آموزه های قرآن و سیره رضوی

دوره 5، شماره 19، آذر 1396، صفحه 177-211

مجتبی نوروزی؛ ابوالفضل کاظمی؛ سیده فاطمه شاهمردادی


تعامل با خانواده در سنت رضوی (رویکرد تبارشناسانه)

دوره 4، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 251-277

سید علیرضا واسعی


آیین دوست یابی در سخنان امام رضا(ع)

دوره 4، شماره 15، دی 1395، صفحه 133-164

مرتضی رحیمی


جلوه‌های اوصاف رضوی در خراسانی‌های یدالله بهزاد کرمانشاهی

دوره 4، شماره 13، خرداد 1395، صفحه 73-92

خلیل بیگ زاده؛ عطا الماسی


بررسی سندی متنی «علم و عصمت امام» در کلامی از امام رضا(ع)

دوره 3، شماره 11، آذر 1394، صفحه 163-196

صمد عبداللهی عابد؛ جمشید بیات؛ مصطفی فریدونی


حیای پسندیده و ناپسند در کلام امام رضا(ع)

دوره 2، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 110-132

محمد رضا جواهری