واکاویِ کارکردهای آیینِ پیاده‌رویِ پایان ماه صفر به مشهدالرضا بر بنیاد دیدگاه میرچا الیاده
واکاویِ کارکردهای آیینِ پیاده‌رویِ پایان ماه صفر به مشهدالرضا بر بنیاد دیدگاه میرچا الیاده

علی صادقی منش

دوره 10، شماره 40 ، آذر 1401، صفحه 9-35

https://doi.org/10.22034/farzv.2022.326333.1735

چکیده
  همه‌ساله تعداد قابل توجّهی از شیعیان، در روزهای پایانی ماه صفر، به ویژه از حدود سالروز درگذشت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام‌حسن (ع)، 28 صفر تا روز شهادت امام رضا (ع)، 30 صفر، با پای پیاده به سوی مشهدالرضا مشرف ...  بیشتر
فرایند شکل‌گیری انسان الگو در فرهنگ رضوی: مثالواره شهید قاسم سلیمانی
فرایند شکل‌گیری انسان الگو در فرهنگ رضوی: مثالواره شهید قاسم سلیمانی

کریم خان محمدی

دوره 10، شماره 40 ، آذر 1401، صفحه 37-63

https://doi.org/10.22034/farzv.2022.327687.1738

چکیده
  یکی از مسائل جوامع مدرن، تعدد و تکثر گروه‌های مرجع است که انسان‌ها را با بحران انتخاب مواجه می‌کند. در همة جوامع برخی انسان‌ها به ‌رتبه و موقعیتی دست می‌یابند که مرجعیت پیدا می‌کنند و افراد زیادی ...  بیشتر
تجلی نگرش های شیعی در معماری و تزیینات رواق‌های حرم رضوی در دوران صفوی (با تکیه بر رواق حاتم خانی)
تجلی نگرش های شیعی در معماری و تزیینات رواق‌های حرم رضوی در دوران صفوی (با تکیه بر رواق حاتم خانی)

امیر اکبری؛ محبوبه زمانی؛ نویدرضا اسماعیلی

دوره 10، شماره 40 ، آذر 1401، صفحه 65-105

https://doi.org/10.22034/farzv.2022.335914.1754

چکیده
  رسمی شدن مذهب شیعه در ایران عصر صفوی، تاثیرات زیادی بر جنبه‌های مختلف زندگی بالاخص فرهنگ و به تبع آن، هنر و معماری گذاشت. حکومت صفویان باعث گسترش مذهب شیعه فراتر از مرزهای ایران شدند و تاثیر زیادی بر ...  بیشتر
بررسی اصول و روش‌های تربیت اخلاقی در روایات امام رضا(ع)
بررسی اصول و روش‌های تربیت اخلاقی در روایات امام رضا(ع)

مرتضی قاسمی؛ رسول محمدجعفری؛ محمد‌حسن میرزامحمدی

دوره 10، شماره 40 ، آذر 1401، صفحه 107-136

https://doi.org/10.22034/farzv.2022.325646.1732

چکیده
  پرورش اخلاقی مسلمانان یکی از اهداف اساسی آموزه‌های قرآنی و حدیثی است. استخراج این آموزه‌ها و تبیین آن‌ها به ‌صورت روشمند در قالب اصول و روش‌های تربیت اخلاقی، زمینة آگاهی از نظام اخلاقی در اسلام را ...  بیشتر
بررسی تطبیقی مناظرات رضوی و دموکراسی گفتوگومحور؛ امکان کاربرد سیاست رضوی در دوران معاصر
بررسی تطبیقی مناظرات رضوی و دموکراسی گفتوگومحور؛ امکان کاربرد سیاست رضوی در دوران معاصر

فرامرز میرزازاده احمدبیگلو

دوره 10، شماره 40 ، آذر 1401، صفحه 137-163

https://doi.org/10.22034/farzv.2022.327192.1737

چکیده
  سنت‌های تاریخی و فرهنگی به‌خصوص اینکه از سیرة ائمه معصومین(ع) نشئت گرفته باشند، زمانی بار معنایی و ارزش استناد دارند که در دنیای کنونی کاربرد داشته باشند، به‌طوری‌که می‌توان امکان آن را با یکی از وجوه ...  بیشتر
بررسی ظرفیت‌های زیست‌بوم‌گرایانۀ روایت های مرتبط با امام رضا (,ع) از منظر مطالعات فرهنگی
بررسی ظرفیت‌های زیست‌بوم‌گرایانۀ روایت های مرتبط با امام رضا (,ع) از منظر مطالعات فرهنگی

هستی قادری سهی؛ مهیار علوی مقدم

دوره 10، شماره 40 ، آذر 1401، صفحه 165-189

https://doi.org/10.22034/farzv.2022.336698.1756

چکیده
  بحران‌های زیست‌محیطی از مهم‌ترین چالش‌های قرن حاضر است که گذار از آن جز با تغییر نگرش به طبیعت و ایجاد یک عزم راسخ در مردم امکان‌پذیر نیست. زیست‌بوم‌گرایان با هدف گذار از نگرش سلطه‌جویانۀ بشر به ...  بیشتر
تبیین و تحلیل الگوی ارتباطی اِن اِل پی در سیره تربیتی امام رضا (ع)
تبیین و تحلیل الگوی ارتباطی اِن اِل پی در سیره تربیتی امام رضا (ع)

طاهره محسنی

دوره 10، شماره 40 ، آذر 1401، صفحه 191-220

https://doi.org/10.22034/farzv.2022.335748.1751

چکیده
  اِن اِل پی «NLP» دیدگاهی است که با ایجاد الگو، دانش ضمنی ارتباطات را به عمل یا همان رفتار می‌کشاند. این الگوی ارتباطی با مدیریت ذهن و ارائه تکنیک‌های کاربردی و عملی، انسان‌ها را به سوی برقراری ارتباط ...  بیشتر