واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران‌های اعتقادی ـ سیاسی دورة (203 ـ 183 ق)
واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران‌های اعتقادی ـ سیاسی دورة (203 ـ 183 ق)

سید جواد امام جمعه زاده؛ رضا محمود اوغلی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1393، صفحه 8-31

چکیده
  این نوشتار می‌کوشد، با توجه به روایت‌های نقل‌شده از امام رضا(ع) و با روش توصیفی و تاریخی، دیدگاه حضرت را  در مورد مسائل مهم جامعه و حکومت در دورة بحرانی (203-183 ق) بررسی کند. مقولة ولایتعهدی و حضور امام(ع) ...  بیشتر
زیرساخت‌های درونی ارتباط مؤثّر در احادیث امام رضا(ع)
زیرساخت‌های درونی ارتباط مؤثّر در احادیث امام رضا(ع)

علی جانفزا؛ علی خیاط

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1393، صفحه 34-64

چکیده
  معصومان(ع) به‌عنوان تبیین‌کنندگان کلام وحی، در گفتار و رفتار خود با مخاطبان، به شیوه‌ای اثر‌بخش ارتباط برقرار می‌کردند. با بررسی احادیث ایشان، این شیوه‌ها را در شرایطگوناگون انتقال پیام می‌توان ...  بیشتر
عنصر محبت در فرهنگ رضوی
عنصر محبت در فرهنگ رضوی

علی سروری مجد

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1393، صفحه 66-86

چکیده
  عنصر محبت در دنیای امروز یکی از گمشده‌های بشر و نواقص جوامع بشری است. با توسعة زندگی صنعتی و اشتغال‌های روزافزون مادی انسان، جنبه‌های معنوی و فطری به فراموشی سپرده شده است. فرهنگ حیات‌بخش رضوی که همان ...  بیشتر
خداشناسی در روایت‌های امام رضا(ع)
خداشناسی در روایت‌های امام رضا(ع)

احمدعلی قانع

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1393، صفحه 88-110

چکیده
  از اساسی‌ترین و ریشه‌ای‌ترین اعتقادهای یک مسلمان، توحید است که پیامبران الهی و اوصیاء آنها برای تقویت آن در میان مردمان تلاش می‌کردند و هدف آنها رساندن انسان‌ها به توحید نظری و عملی بوده است. نوشتار ...  بیشتر
امامت امام رضا(ع)، امتدادی بارز برای امامت حضرت ابراهیم(ع)
امامت امام رضا(ع)، امتدادی بارز برای امامت حضرت ابراهیم(ع)

ابوالفضل خوش منش

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1393، صفحه 112-140

چکیده
  شخصیت ابراهیم(ع) در قرآن با ابعادی همچون «پدر و تبار عالی»، «پدرِ ذریه و امّت بسیار» و «صاحب دعا و دعوت‌های سرنوشت‌ساز» معرفی شده است.  او پیامبر احتجاج‌هایبرهانی و پیشوای خردمند ...  بیشتر
سازوکارهای حمایتی از تربیت کودک در آموزه‌های دینی با تأکید بر سیرة رضوی
سازوکارهای حمایتی از تربیت کودک در آموزه‌های دینی با تأکید بر سیرة رضوی

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ معصومه حمیدی پور

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1393، صفحه 142-168

چکیده
  کودکان سرمایه­های انسانی هر جامعه هستند که تربیت و حمایت از آنان ضرورت دارد. از‌این‌رو شارع و به تبع آن قانون‌گذار ایران سازوکارهای حمایتی ویژه­ای به‌منظور حمایت از حیات، حقوق اساسی و نحوة تربیت ...  بیشتر