سیرۀ سیاسی امام رضا(ع) در برخورد با حکومت جور (مطالعۀ موردی ولایتعهدی)
سیرۀ سیاسی امام رضا(ع) در برخورد با حکومت جور (مطالعۀ موردی ولایتعهدی)

جلال درخشه؛ سید محمد مهدی حسینی فائق

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 7-31

چکیده
  ولایتعهدی امام رضا(ع) از نقاط حساس تاریخ شیعه به‌حساب می‌آید. این حساسیت از چند منظر درخور تأمل است: از یک‌سو تحولات اجتماعی ‌ـ سیاسی عصر عباسیان (مخصوصاً خلافت مأمون)؛ از سوی دیگر، قبول ولایتعهدی امام ...  بیشتر
کارکرد تمدن‌سازانۀ هجرت امام رضا(ع) به ایران
کارکرد تمدن‌سازانۀ هجرت امام رضا(ع) به ایران

محمد هادی همایون

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 33-60

چکیده
  تاکنون تحلیل‌های گوناگونی از واقعۀ مهم هجرت امام رضا(ع) به ایران ارائه شده است. در این میان شاید آنچه تاکنون تا حدی مهجور مانده، هویت تمدن‌ساز این هجرت باشد. در این رویکرد، این هجرت مبارک، بر خلاف ظاهر ...  بیشتر
دیدگاه امام رضا(ع) دربارۀ حقوق اهل بیت و وظایف مردم در قبال امامان
دیدگاه امام رضا(ع) دربارۀ حقوق اهل بیت و وظایف مردم در قبال امامان

محمد رضا جواهری

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 61-86

چکیده
  اهل بیت از سوی خداوند برای امامت برگزیده شدند و پیامبر خدا آنان را به بشر معرفی کرد. تحقق مأموریت بزرگ الهی اهل بیت در گرو رعایت حقوق آنان از سوی مردم و انجام وظایف عمومی است. آشنایی با حقوق اهل بیت و وظایف ...  بیشتر
واکاوی اصول و گونه‏‏ های اعجاز در سیرۀ امام رضا(ع)
واکاوی اصول و گونه‏‏ های اعجاز در سیرۀ امام رضا(ع)

محمود کریمی؛ ابوالفضل کاظمی؛ محسن دیمه کار گراب

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 88-134

چکیده
  صدور معجزه از ناحیۀ معصومان، یکی از مهم‌ترین مباحث کلامی در موضوع امامت است که نمونه‌های بسیاری از آن در منابع روایی امامیه گزارش شده است. البته برخی همچون معتزله، معجزه را تنها مختص انبیا دانسته و امامت ...  بیشتر
نقش حضور امام رضا(ع) در گسترش تحولات فرهنگی و آزاداندیشی مرو
نقش حضور امام رضا(ع) در گسترش تحولات فرهنگی و آزاداندیشی مرو

امیر اکبری

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 135-157

چکیده
  بررسی و تحلیل پیامدهای حضور امام رضا(ع) در خراسان از ابعاد گوناگون درخور توجه است. حضور با برکت امام در خراسان با تأثیرهای مهم اجتماعی ـ سیاسی و به‌خصوص فکری و فرهنگی همراه بود. شاید در کنار بررسی عوامل ...  بیشتر
مبانی و روش تفسیر رضوی
مبانی و روش تفسیر رضوی

مهدی ایزدی

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، صفحه 157-177

چکیده
  از روایت‌های تفسیری اهل بیت  از جمله روایت‌های تفسیری امام رضا(ع) چنین برمی‌آید که آن بزرگواران درصدد تعلیم مبانی و روش صحیح تفسیر قرآن‌کریم به پیروان خود بودند، تا در زمان غیبت نیز بتوانند با بهره‌گیری ...  بیشتر