نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم‌سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشجوی دکتری علوم‌سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ولایتعهدی امام رضا(ع) از نقاط حساس تاریخ شیعه به‌حساب می‌آید. این حساسیت از چند منظر درخور تأمل است: از یک‌سو تحولات اجتماعی ‌ـ سیاسی عصر عباسیان (مخصوصاً خلافت مأمون)؛ از سوی دیگر، قبول ولایتعهدی امام رضا(ع). بررسی سیرۀ سیاسی امام رضا(ع) بر این مبنا صورت می‌گیرد که سیرۀ سیاسی ائمه واقعیت‌هایی صرفاً تاریخی نیست، بلکه حاوی پندها و اصول ارزشمندی برای پیروان ایشان است.
پرسش و محور اصلی این مقاله چگونگی تعاملِ امام رضا(ع) با حکومت جور (به‌خصوص در جریان ولایتعهدی) است. در ابتدا برای ورود به بحث و ترسیم شرایط اجتماعی ـ سیاسی، برخی مسائل تاریخی مطرح‌شده در دو مقطع «پیش از ولایتعهدی» و «پس از ولایتعهدی» بررسی می‌شود. در مقطع «پس از ولایتعهدی» دربارۀ برخی احتما‌ل‌ها و شبهه‌هایمربوط به ولایتعهدی امام رضا(ع) بحث و در ادامه، به مواضع سیاسی ایشان پرداخته می‌شود. باید توجه داشته باشیم مبارزه و مخالفت با حکام جور بر اساس اصول ثابت تعالیم شیعه و نیز با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی ، می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد و این درست همان چیزی است که در سیرۀ اهل‌بیت تجلی یافته است.
مسئله‌ای که بر مبنای این تعالیم برای ما روشن شده این است که با وجود شکل‌های گوناگون مبارزه با حکومت و حکام جور، هیچگاه توقف مبارزه و مخالفت سفارش نشده و حتی در سخت‌ترین شرایط، سازش با ظالمان مجاز نیست، اما توجه به شکل مبارزه و مصالح عالیه باید مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

قرآن کریم.
نهج البلاغه.
اخبارالدوله‌العباسیه.(1971). تصحیح‌: عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار المطلبی‌، بیروت‌: دارالطلیعه للطباعه و النشر.
ابن‌اثیر، عزالدین علی، ‌(1371). الکامل فی‌التاریخ. ترجمۀ ابوالقاسم حالت و عباس خلیلى، تهران: مؤسسه مطبوعاتى علمی.
ابن‌طقطقی، ابوعبدالله محمدبن ‌علی‌بن ‌علی‌بن طباطبا، (1360). الفخری فی‌الاداب السلطانیه و الدول الاسلامیه. ترجمۀ محمدوحید گلپایگانی، ته‍ران‌: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
اصفهانی، ابوالفرج، (1380). مقاتل‌الطالبین. ترجمۀ سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
بشیریه، حسین و ناصر جمالزاده، (پاییز1377). «اشکال گفتمانی علمای شیعه از صفویه تا مشروطیت». مدرس علوم انسانی، شمارۀ 8.
جباری، محمدرضا، (1382). سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه. چاپ دوم، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
حیدر، اسد، (1403). الامام صادق و المذاهب الاربعه. بیروت: منشورات دارالکتب العربی.
خامنه‌ای، سیدعلی، (1366). عنصر مبارزه در زندگانی ائمه. جلد یکم، مشهد: کنگره جهانی حضرت رضا(ع).
خسروی، موسی، (1380). زندگانى حضرت على‌بن موسى‌الرضا. تهران: اسلامیه.
سیدبن‌طاووس، (1400). الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف. قم: خیام. 
صدوق،‌ محمدبن علی (ابن‌بابویه قمی)‌، (1372). عیون اخبارالرضا. ترجمۀ غفارى و مستفید. تهران: صدوق.
صدوق،‌ محمدبن علی (ابن‌بابویه قمی)‌، (1378). عیون اخبارالرضا. تهران: جهان.
صدوق،‌ محمدبن علی (ابن‌بابویه قمی)‌، (1400). أمالی‌الصدوق. بیروت: اعلمی.
 
طبرسى‏، فضل‌بن‌حسن، (1390ق). إعلام الورى بأعلام الهدى. چاپ سوم، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
عبداللهی، عبدالکریم، (تابستان1382). «بررسی روایاتی دربارۀ قیام پیش از ظهور حضرت مهدی(عج)». مشکو‌ه، شمارۀ 79.
عطاردی، عزیزالله، (1406). مسند امام‌الرضا. مشهد: آستان قدس.
قرشى، باقرشریف، (1382). پژوهشى دقیق در زندگانى امام رضا(ع). ترجمۀ سید محمد صالحى‏، تهران: دارال‍م‍ک‍ت‍ب‌‌الاس‍لامی‍ه‌.‏
الله‌اکبری، محمد، (1381). عباسیان از بعثت تا خلافت. قم: بوستان کتاب.
اللیثی، سمیره مختار، (1387). مبارزات شیعیان در دوره نخست خلافت عباسی. ترجمۀ سیدکاظم طباطبایی، مشهد: آستان قدس رضوی.
مجلسى، محمدباقر، (بی‌تا). بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. تهران: اسلامیه.
محدث عاملی، (1409). تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة. قم: آل‌البیت.
محدث‌اربلی، ابوالحسن‌ علی‌بن‌ عیسی، (1381ق). کشف‌الغمة فی معرفة‌الأئمه. تبریز: بنی‌هاشمی.
محقق‌الکاظمی، (1316). کشف‌القناع فی حجیه‌الاجماع. تهران: بی‌نا.
مرتضی‌عاملی، جعفر، (1365). زندگانی سیاسی امام رضا(ع). بی‌جا: کنگره جهانی امام رضا(ع).
مسعودی، ابوالحسن‌علی‌بن‌حسین، (1374). مروج‌الذهب. ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی.
مطهری، مرتضی، (1386). سیری در سیرۀ ائمه‌اطهار. تهران: صدرا.
مفید، محمدبن محمدبن نعمان، (1413). الارشاد فی معرفه حجج‌الله علی‌العباد. تحقیق‌: مؤسسه آل‌البیت لاحیاءالتراث‌، الطبعه الاولی‌، قم‌: المؤتمر العالمی لالفیه الشیخ‌المفید.
مفید، محمدبن محمدبن نعمان، (1413). الفصول المختاره. قم‌: کنگره شیخ مفید.
مفید، محمدبن محمدبن نعمان، (1413). أمالی المفید. قم‌: کنگره شیخ مفید.