بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره رضوی(مورد مطالعه،شهروندان شهر اصفهان)
بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره رضوی(مورد مطالعه،شهروندان شهر اصفهان)

ولی محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی؛ محمد تابان؛ صید مهدی ویسه

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1394، صفحه 7-42

چکیده
  هدف از نوشتار حاضر، بررسی رابطة سرمایة نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی‌ـ اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیرة رضوی است. با تدوین یک سؤال کلی و شش سؤال جزئی، مشخص شد سرمایة نمادین ایرانی‌ـ اسلامی با ...  بیشتر
تبیین نظریه مهاجرت امام رضا و امامزادگان(ع) در راستای سنت الهی استبدال
تبیین نظریه مهاجرت امام رضا و امامزادگان(ع) در راستای سنت الهی استبدال

مهیار خانی‌مقدم؛ عبدالرضا زاهدی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1394، صفحه 43-74

چکیده
  نوشتار حاضر با روش توصیفی‌ـ تحلیلی، درصدد تبیین نظریة «مهاجرت امام رضاو امامزادگان(ع) در راستای سنت الهی استبدال» بوده و نتایج به‌دست آمده بدین قرار است:1. نگارندگان بر اساس شواهد قرآنی، روایی ...  بیشتر
امام رضا(ع) و اهل حدیث؛ با تأکید بر گزارش های حاکم نیشابوری (نقدی بر ادعاهای سلفی گری)
امام رضا(ع) و اهل حدیث؛ با تأکید بر گزارش های حاکم نیشابوری (نقدی بر ادعاهای سلفی گری)

علیرضا حیدری نسب؛ سید محمدحسین موسوی؛ ابراهیم نوری

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1394، صفحه 97-126

چکیده
  اهل‌بیت(ع) به‌ویژه امام رضا(ع) مورد اقبال خاص ایرانیان ازجمله اهل حدیث بودند و حاکم نیشابوری به ‌تفصیل از حضور آن امام(ع) در خراسان و عنایت ویژة مشایخ اهل حدیث به ایشان یاد کرده است. بر اساس این گزارش­ها، ...  بیشتر
نسبت اخلاق و سیاست در آموزه‌های اهل بیت(ع) با تأکید بر سیره رضوی
نسبت اخلاق و سیاست در آموزه‌های اهل بیت(ع) با تأکید بر سیره رضوی

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1394، صفحه 127-150

چکیده
  یکی از مسائل و معماهای پیچیده در حوزة سیاست و امر سیاسی نسبت میان اخلاق و سیاست است. جامعة بشری بدون سیاست و حکمرانی به ورطة هرج و مرج و ناامنی سقوط می‌کند و سیاست و حکمرانی و اقتضاهای قدرت سیاسی، اخلاق ...  بیشتر
تحلیل چگونگی اعطای پاداش ورود به بهشت در برابر گریه بر امام حسین(ع) از دیدگاه امام رضا(ع) و سایر اهل بیت(ع)
تحلیل چگونگی اعطای پاداش ورود به بهشت در برابر گریه بر امام حسین(ع) از دیدگاه امام رضا(ع) و سایر اهل بیت(ع)

رضا باقی‌زاده پلامی؛ کاووس روحی برندق

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1394، صفحه 151-162

چکیده
  روایت‌های فراوانی از اهل بیت(ع) ازجمله امام رضا(ع) دربارۀ ثواب گریه بر مصائب امام حسین(ع) وارد شده، در این احادیث، پاداش‌ فراوانی ازجمله ورود به بهشت در برابر گریستن، گریاندن و حتی تباکی بر امام حسین(ع) ...  بیشتر
تبیین روایی نقش و جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و وجوب ولایت‌پذیری از امام معصوم و ولی امر زمان
تبیین روایی نقش و جایگاه امامت از دیدگاه امام رضا(ع) و وجوب ولایت‌پذیری از امام معصوم و ولی امر زمان

محمد نوروزی؛ فاطمه جهانی جوانمردی؛ مهدی سبحانی‌نژاد

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1394، صفحه 163-195

چکیده
  امامت، استمرار نبوت و لطفى از جانب خداى متعال است. امامت جز با تصریح خداوندى تحقق نمى‌پذیرد و مردم در تعیین امام معصوم نقشى ندارند. امامت یکى از اصول بنیادى دین است و ایمان راستین جز با باور به بایستگى ...  بیشتر