تبیین نظریه مهاجرت امام رضا و امامزادگان(ع) در راستای سنت الهی استبدال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول الدین قم

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

نوشتار حاضر با روش توصیفی‌ـ تحلیلی، درصدد تبیین نظریة «مهاجرت امام رضاو امامزادگان(ع) در راستای سنت الهی استبدال» بوده و نتایج به‌دست آمده بدین قرار است:1. نگارندگان بر اساس شواهد قرآنی، روایی و تاریخیِ معتبر معتقدند خداوند متعال براساس سنت استبدال، پس از ناسپاسی و عدم اهتمام لازم مسلمانان سایر نقاط اسلامی‌ـ به‌ویژه حجاز و عراق‌ـ در یاری رساندن به دین و رهبران الهی، این نقش محوری را بر عهدة پیروان مکتب اهل بیت(ع) در ایران قرار داده است. این مهم، تمهیدهایی لازم دارد که می­توان مهاجرت امام رضا(ع) و فرزندان و نوادگان امامان(ع) به ایران را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل تثبیت و استمرار توفیق نصرت دین الهی برای ایرانیان دانست و رصد کیفیت پراکندگی قبور مطهر امامزادگان(ع) در سراسر ایران نیز تأییدی بر آن خواهد بود؛ 2. حضور امام رضا(ع) در ایران موجب شد تا حضور امامزادگان(ع) در ایران، هم از لحاظ کیفی و هم کمّی، مدیریت شود.

کلیدواژه‌ها