نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسلامی در تحکیم نهاد خانواده اسلامی با تأکید بر سیره رضوی (موردمطالعه، شهروندان شهر اصفهان)
نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسلامی در تحکیم نهاد خانواده اسلامی با تأکید بر سیره رضوی (موردمطالعه، شهروندان شهر اصفهان)

ولی محمد درینی؛ محمد تابان؛ احسان نامدار جویمی؛ صید مهدی ویسه؛ علی‌رضا احمدی‌زاده

دوره 4، شماره 15 ، دی 1395، صفحه 7-46

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسلامی در تحکیم نهاد خانواده از منظر سیره رضوی است. در این زمینه یک فرضیه کلی و چهار فرضیه جزئی شکل‌گرفته است که رابطه سرمایه ...  بیشتر
نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا(ع)
نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا(ع)

علی نصیری

دوره 4، شماره 15 ، دی 1395، صفحه 47-72

چکیده
  از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه خداشناسی مسئله رؤیت الهی است. از یک سو عادت و انس انسان به باور به وجود هر چیز در پی رؤیت آن، درخواست پیوسته رؤیت الهی را سبب شده است و از سوی دیگر، متون دینی بر استحاله ...  بیشتر
راهکارهای تقویت و گسترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسلامی برای رفع محرومیت با الگو گیری از سیره امام رضا (ع)
راهکارهای تقویت و گسترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسلامی برای رفع محرومیت با الگو گیری از سیره امام رضا (ع)

محمد عبدالحسین زاده؛ میثم لطیفی

دوره 4، شماره 15 ، دی 1395، صفحه 73-98

چکیده
  در سال‌های اخیر نقش مشارکت‌های مردمی مبتنی بر انگیزه‌های خیرخواهانه یا اعتقادات مذهبی، به عنوان یک حرکت و تلاش مؤثر در جهت تقویت حمایت‌های اجتماعی مورد توجه جدّی قرار گرفته است. هدف اصلی این پژوهش ...  بیشتر
آرمان شهر اسلامی از منظر امام رضا(ع)
آرمان شهر اسلامی از منظر امام رضا(ع)

مصطفی اسفندیاری؛ مصطفی مهدوی آرا؛ علی رضا نادریان لایین؛ صدیقه یوسفی چوبینی

دوره 4، شماره 15 ، دی 1395، صفحه 99-132

چکیده
       توجه به کلام و تاثیر آن بر مخاطب از اصلی‌ترین ویژگی‌های سیره امامان معصوم(ع) است. کلام در لایه‌های عمیق ذهن و قلب افراد رسوخ می کند و رفیق همیشگی زندگی وی می‌گردد. بهترین شاهد مثال بر این گفته ...  بیشتر
آیین دوست یابی در سخنان امام رضا(ع)
آیین دوست یابی در سخنان امام رضا(ع)

مرتضی رحیمی

دوره 4، شماره 15 ، دی 1395، صفحه 133-164

چکیده
  اشاره امام رضا(ع) به حقوق دوست ، آداب دوستی و ویژگی‌های دوست نشانگر توجه آن حضرت به استحکام پایه‌های دوستی از یک سو و مقابله با آثار سوء همنشین و دوست بد از سوی دیگر است. از آن جا  که تهاجم فرهنگی همه ...  بیشتر
نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا(ع)
نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا(ع)

یاسر اسماعیل زاده امامقلی؛ فهیمه شبان زاده

دوره 4، شماره 15 ، دی 1395، صفحه 165-192

چکیده
  تقریب مذاهب و مقوله وحدت در دین مبین اسلام اهمیت به‌سزایی دارد و از همین رو در قرآن کریم و سیره معصومین(ع) از جمله امام رضا(ع) بر آن تأکید شده است. قراین و شواهد حاکی است که امام رضا(ع) در طول حیات مبارک خود ...  بیشتر
بررسی تطبیقی کاربست پارادایم جهانی‌شدن فرهنگ و جهان‌بینی دینی بر ساماندهی زندگی بشریت با تأکید بر معارف رضوی
بررسی تطبیقی کاربست پارادایم جهانی‌شدن فرهنگ و جهان‌بینی دینی بر ساماندهی زندگی بشریت با تأکید بر معارف رضوی

سید جواد امام‌جمعه زاده؛ سید زکریا محمودی رجا؛ سیدعلی سراج

دوره 4، شماره 15 ، دی 1395، صفحه 193-228

چکیده
  متأثر از آموزه‌های رنسانس شاهد مبنا قرار گرفتن مؤلفه‌هایی چون اومانیسم، سکولاریسم و توجه صرف به عقلانیت در ساحت سیاسی ـ اجتماعی بشر هستیم؛ که این امر مهم تحولات کمی و کیفی ساختاری را در پی داشته است. ...  بیشتر
بررسی تطبیقی سیره امام رضا( ع) دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
بررسی تطبیقی سیره امام رضا( ع) دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی

محسن سیفی؛ نجمه فتحعلی زاده

دوره 4، شماره 15 ، دی 1395، صفحه 229-252

چکیده
  سیره امام رضا(ع)، همواره موضوع مدح و ستایش شاعران دوره‌های مختلف قرار گرفته‌است. شاعران متعهّد معاصر عرب و ایران نیز قصایدی دروصف و مدح، بیان مکارم اخلاقی، تقوا و دینداری و علم ایشان به مسائل و زبان‌های ...  بیشتر