نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان

2 نویسنده

چکیده

تقریب مذاهب و مقوله وحدت در دین مبین اسلام اهمیت به‌سزایی دارد و از همین رو در قرآن کریم و سیره معصومین(ع) از جمله امام رضا(ع) بر آن تأکید شده است. قراین و شواهد حاکی است که امام رضا(ع) در طول حیات مبارک خود به‌عنوان رهبری شایسته با بینشی برگرفته از قرآن کریم و سنّت نبوی، در عرصه بیان، نظر و نیز در عمل بر تقریب مذاهب و وحدت اسلامی اهتمام ورزیده است. بنابراین فرضیه تحقیق عبارت است از این‌که در زندگی امام رضا(ع) مواردی نظیر محوریّت قرآن کریم، بازگشت به سنت پیامبر(ص)، اصلاح اخلاق جامعه اسلامی، برابری انسان‌ها، آزادی اندیشه و جلوه‌هایی از توجه به تقریب مذاهب مشاهده می شود. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به‌طوریکه ابتدا مطالب فیش‌برداری و دسته‌بندی و سپس واکاوی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها