نگاهی تحلیلی به تصحیح خداشناسی مردم توسط امام رضا(ع)•
نگاهی تحلیلی به تصحیح خداشناسی مردم توسط امام رضا(ع)•

رضا اکبری

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 8-25

چکیده
  توجه به روایت‌های رضوی نشان می‌دهد آن حضرت اعتقادهای نادرست مردم دربارۀ خداوند را تصحیح کردند. عامۀ مردم از صفت‌های الهی، تلقی انسان‌وار در ذهن داشتند. از نظر آنان گویی خداوند همانند انسان خشمگین می‌شود ...  بیشتر
موضع امام رضا(ع) در قبال حرکت‌های سیاسی علویان در زمان عباسیان
موضع امام رضا(ع) در قبال حرکت‌های سیاسی علویان در زمان عباسیان

جلال درخشه؛ سید محمد مهدی حسینی فائق

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 26-57

چکیده
  یکی از پرسش‌های اساسی شیعه، موضع ائمه(ع) در قبال حرکت‌های سیاسی علویان در برابر خلفای وقت است. این مقاله ضمن بررسی زمینه‌های روی کار آمدن عباسیان و شرایط پس از به خلافت رسیدن آنان، مواضع امام رضا(ع) را ...  بیشتر
مطالعۀ ارتباط‌شناختی جشنوارۀ وبلاگ نویسی رضوی
مطالعۀ ارتباط‌شناختی جشنوارۀ وبلاگ نویسی رضوی

مجید مبینی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 58-77

چکیده
  جشنوارۀ فرهنگی هنری امام رضا(ع) هر ساله با گسترۀ بین‌المللی برگزار می‌شود و دارای بخش‌های متعددی است. بخش وبلاگ‌نویسی آن می‌تواند موضوع یک مطالعۀ ارتباط‌شناختی قرار گیرد. در این نوشتار با بهره‌گیری ...  بیشتر
امام حسین(ع) و حماسۀ عاشورا در فرهنگ رضوی
امام حسین(ع) و حماسۀ عاشورا در فرهنگ رضوی

محمد رضا جواهری

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 78-109

چکیده
  ماخذ اصلی برای شناخت حقیقت انقلاب عاشورا، ابعاد شخصیت امام حسین(ع) و وظایف مسلمانان و شیعیان، گفتار و رفتار اهل بیت(ع) است. امام رضا(ع) در آشکار ساختن هویت دینی، درس‌ها و پیام‌های عاشورا و مسئولیت‌ها ...  بیشتر
مفهوم و مصادیق خیانت ازدیدگاه امام رضا(ع)
مفهوم و مصادیق خیانت ازدیدگاه امام رضا(ع)

مرتضی رحیمی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 110-143

چکیده
  در فرهنگ اسلامی، خیانت و نیز «نفاق» که در آغاز هم‌معنای خیانت بوده و در روایت‌ها از آن با عنوان «رأس خیانت» تعبیر شده به‌شدت مذمت و تقبیح شده است. نگرش مزبور نشانگر تشویق فرهنگ اسلامی به صفا ...  بیشتر
امام رضا(ع) در مواجهه با اندیشه و عمل واقفیان•
امام رضا(ع) در مواجهه با اندیشه و عمل واقفیان•

سید عبدالکریم حسن پور

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 144-169

چکیده
  گرچه توقف بر شخصی از اهل بیت(ع) به‌عنوان آخرین امام(ع) و مهدی منتظر(ع)، مسئلۀ بی‌سابقه و جدیدی نبوده اما گروهی از شیعیان که امام کاظم(ع) را مهدی و قائم منتظر می‌دانستند و بر همین اساس رحلت آن حضرت را منکر ...  بیشتر