تحلیل و بررسی سیاست فرهنگی ابناء الرضا ( امامان جواد، هادی و عسکری (ع) )
تحلیل و بررسی سیاست فرهنگی ابناء الرضا ( امامان جواد، هادی و عسکری (ع) )

روح اله دهقانی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1395، صفحه 7-45

چکیده
  ائمه طاهرین (ع) رهبران برگزیده الهی برای جامعه بشری و تبیین‌گر پیام رسولان الهی و هادیان مردم بوده‌اند. بخش عمده‌ای از تلاش ایشان معطوف به توسعه فرهنگی عصر خود بوده است. با عبور جریان امامت از فراز و ...  بیشتر
تحلیل روش‌های آموزشی امام رضا(ع) با تکیه بر مسند الإمام الرضا(ع)
تحلیل روش‌های آموزشی امام رضا(ع) با تکیه بر مسند الإمام الرضا(ع)

ثریا قطبی؛ اکبر رهنما؛ نسرین رهبری‌پاک؛ حسن نجفی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1395، صفحه 47-70

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل روش‌های آموزشی امام رضا(ع) با تکیه بر مسند الإمام الرضا(ع) انجام شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش آن تحلیل مفهومی و اسنادی است. جامعه پژوهش متنی و شامل کلیه مضامین مرتبط با روش‌های ...  بیشتر
انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سده‌های هشتم تا دهم
انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی(ع) در آینه اشعار سده‌های هشتم تا دهم

محمد مرادی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1395، صفحه 71-100

چکیده
  اغلب پژوهندگان در مطالعه و بررسی شهرت حضرت احمدبن موسی(ع)  و تاریخ کشف مرقد ایشان، صرفاً به اسناد تاریخی اکتفا کرده‌اند؛ در این مقاله با تأکید بر اشعار سده‌های هشتم تا دهم، سیر توجه به مرقد و شهرت آن ...  بیشتر
طراحی‌شهری و منطقه‌ای زمینه‌گرا در مسیر سفر امام رضا(ع) به ایران
طراحی‌شهری و منطقه‌ای زمینه‌گرا در مسیر سفر امام رضا(ع) به ایران

اصغر مولائی؛ محمد تقی پیربابایی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1395، صفحه 101-142

چکیده
      رویکرد طراحی‌شهری و منطقه‌ای زمینه‌گرا، مبتنی بر توجه و احترام به زمینه‌های ارزشمند است. این امر طی فرایندی منعطف و پویا با جامع‌نگری به ابعاد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، طبیعی ...  بیشتر
واکاوی مفهوم حرص در اخلاق اسلامی در پرتو احادیث امام رضا(ع)
واکاوی مفهوم حرص در اخلاق اسلامی در پرتو احادیث امام رضا(ع)

محمد رضا جواهری

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1395، صفحه 143-176

چکیده
  تحلیل مفهومی وتبیین مصداقی حرص هدف این مقاله است. در این پژوهش با مرجعیت علمی احادیث امام رضا(ع) مفهوم ومصادیق حرص واقسام آن از نصوص رضوی استنباط شده است. مسئله اصلی تحقیق کشف کارکردها وموارد "حرص مقدس" ...  بیشتر
واکاوی ارکان و شاخص ‌های آموزه امامت در روایات رضوی
واکاوی ارکان و شاخص ‌های آموزه امامت در روایات رضوی

مهیار خانی مقدم؛ عبدالرضا زاهدی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1395، صفحه 177-210

چکیده
  مسئله این پژوهش، واکاوی ارکان و شاخص های آموزه امامت در روایات رضوی و هدف از آن، ارائه چارچوب مناسبی برای تبیین آموزه امامت است تا بر اساس آن، مخاطبان به نگرشی جامع و روشن‌تر دست یابند. بدین منظور، با ...  بیشتر
تعاملات اجتماعی مطلوب در آموزه‌های امام رضا(ع) با تأکید بر نامه حضرت به عبد العظیم حسنی(ع)
تعاملات اجتماعی مطلوب در آموزه‌های امام رضا(ع) با تأکید بر نامه حضرت به عبد العظیم حسنی(ع)

علی سروری مجد

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1395، صفحه 211-250

چکیده
  یکی از موضوعات مهم و کاربردی در زندگی اجتماعی، نوع تعامل و رفتارهای متقابل میان انسان‌هاست. قرآن و عترت به عنوان منابع اصیل اسلامی سرشار از آموزه‌های ارزنده درباره نحوه تعامل انسان‌ها با یکدیگر در ...  بیشتر
تعامل با خانواده در سنت رضوی (رویکرد تبارشناسانه)
تعامل با خانواده در سنت رضوی (رویکرد تبارشناسانه)

سید علیرضا واسعی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1395، صفحه 251-277

چکیده
  امامان معصوم (ع) در تفکر شیعی نه بانی شریعت الهی‌اند و نه در افزودن یا کاستن آن نقشی ایفا می‌کنند. آن چه آنان به عنوان مراجع دینی بر عهده دارند، تبیین حقیقت دیانت، بیان سنت و سیره صحیح نبوی است که در گذر ...  بیشتر