مواضع امام رضا(ع) در برابر گفتمان های مشروعیت سیاسی دستگاه خلافت

دوره 8، شماره 31، آذر 1399، صفحه 155-184

10.22034/farzv.2020.120014

یحیی میرحسینی؛ علی محمد میرجلیلی؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ احمد زارع زردینی؛ زهرا هاشمی


بازتاب انقلاب اسلامی در معماری معاصر ایران در بازۀ زمانی 57-77 (نمونۀ موردی: حرم رضوی)

دوره 9، شماره 36، دی 1400، صفحه 155-197

10.22034/farzv.2021.260904.1590

رقیه ثبات ثانی؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ شهریار شقاقی؛ احد نژاد ابراهیمی


بررسی تطبیقی مضامین رضوی در شعر «خوشدل تهرانی» و «محمدحسین الغروی الاصفهانی»

دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1399، صفحه 163-191

10.22034/farzv.2020.107595

مجید محمدی؛ ایمان قنبری اقدم؛ بهناز نظری


تبیین عناصر برنامۀ درسی تربیت اخلاقی با توجه به سیرۀ رضوی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1400، صفحه 179-201

10.22034/farzv.2021.129236

میثم غلام پور؛ هادی پورشافعی؛ مقصود فراستخواه؛ محسن آیتی


شناسایی و اولویت بندی مولفه های حضورگرایی کارکنان در آستان قدس رضوی با رویکرد فراترکیب و دلفی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

10.22034/farzv.2022.362931.1805

حامد دهقانان؛ مهدی غفوری فرد


پژوهشی در رویکرد فقه الحدیثی اهل سنت به مرویات از امام رضا (ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22034/farzv.2021.301478.1680

طاهره ناجی صدره؛ محسن نورائی


الگوی همبستگی اجتماعی در کلام امام رضا (ع) بر اساس نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401

10.22034/farzv.2022.357427.1799

مرضیه محصص؛ محمد صدیقی اسکی