دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1394، صفحه 1-224 
3. ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی

صفحه 77-108

سید امیرحسن علم‌الهدی؛ علی شریفی


6. بررسی سندی متنی «علم و عصمت امام» در کلامی از امام رضا(ع)

صفحه 163-196

صمد عبداللهی عابد؛ جمشید بیات؛ مصطفی فریدونی