ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

ارتباطات انسانی یکی از دانش­های نوینی است که اهمیت آن به‌دلیل پیشرفت­های علمی و تغییرهای رخ‌داده در سبک زندگی بشری، روز به روز بیشتر می­شود. توجه به اصول و مبانی این دانش نوین برای بهبود زندگی اجتماعی انسان و داشتن ارتباط صحیح با دیگران ضروری است. هدف، پیگیری و پیوند دادن مبانی این دانش نوین با فرهنگ و سیرة اخلاقی امام رضا(ع) است تا بتوان به فهمی عمیق از سیرة عملی ایشان در همة سطوح ارتباطات انسانی دست یافت. آنچه که از مجموع روایت‌های ائمه(ع) و گزارش­های تاریخی به‌دست می‌آید، ارتباطات گسترده و مؤثر امام رضا(ع) با فرهنگ­ها و طبقات مختلف اجتماع است.
در این نوشتار با روش توصیفی‌ـ تحلیلی تلاش می‌شود در مرحلة اول، الگویی برای عمل مسلمانان به این آموزه‌های دینی ارائه داد و در مرحلة بعد، سیاستگذاری­های فرهنگی و ارتباطی را در جامعة اسلامی پایه­ریزی کرد. 

کلیدواژه‌ها