رجعت در پرتو مکتب اهل‌بیت‌(ع) با تکیه بر روایاتی از امام رضا‌(ع)
رجعت در پرتو مکتب اهل‌بیت‌(ع) با تکیه بر روایاتی از امام رضا‌(ع)

محمد کاظم فرقانی؛ مسعود لیثی آذر

دوره 5، شماره 17 ، تیر 1396، ، صفحه 131-156

چکیده
   رجعت یکی از آموزه‌های مهم شیعه دوازده امامی به شمار می‌آید که اعتقاد به آن از ضروریات مذهب امامیه است. نداشتن درک صحیح از معنای رجعت، از یک سو موجب شده است که در طول تاریخ درباره  این آموزه بدبینی‌هایی ...  بیشتر