نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

2 علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهاان

3 کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی وب‎سایت‎های امامزادگان استان‎های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و یزد بر اساس هفت شاخص وب‎سنجی  ـ رتبه عملکرد، زمان بارگذاری، حجم صفحه، تعداد سایت‎های لینک داده شده، رتبۀ جهانی میزان بازدید، میزان جذابیت سایت و رتبه سایت در گوگل ـ است. پژوهش از نوع ارزیابانه است. جامعه پژوهش حاضر، وب‎سایت‎های امامزادگان استان‎های خراسان شمالی، رضوی، جنوبی و یزد است که در مجموع 15 وب‎سایت را شامل می‎شود. برای تجزیه‎وتحلیل داده‎ها از شاخص‎های آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و از روش وب‎سنجی استفاده شد.  بر اساس یافته‎های پژوهش، وب‎سایت امامزاده حسین‎بن‎موسی الکاظم (علیهماالسلام) طبس دارای بالاترین میزان بازدید و میزان لینک دریافتی است. از نظر پیج رنک و رتبه‎بندی در گوگل، وب‎سایت امامزاده سیدحمزه (علیه‎السلام) کاشمر دارای بالاترین رتبه است. بالاترین سرعت بارگذاری مربوط به وب‎سایت امامزادگان سیداحمد و سیدمحمود (علیهماالسلام) مهردشت ابرکوه است.

کلیدواژه‌ها