موانع و راهکارهای تحکیم نهادخانواده ازمنظر سیره و آموزه‌های رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناس‌ارشد مدیریت فرهنگی

چکیده

عملکردخانواده به‌عنوان واحد اجتماعی، نقش انکارناپذیری در برقراری نحوة تعامل‌ها و واکنش­های اجتماعی داشته و عملکرد سالم و سازنده، ضامن سلامت و نشاط جامعه خواهد بود. فرد، تحت تأثیر روابط سالم حاکم بر خانواده، شیوه­های ارتباط‌پذیری و تعامل‌های سازنده با جامعه را یاد می­گیرد. بر عکس، هرچه خانواده دارای عملکرد بد و آشفته باشد به همان نسبت سلامت آن جامعه بیشتر تهدید می‌شود. هدف اساسی مقالة حاضر بررسی موانع و راهکارهای تحکیم نهاد خانواده از منظر سیره و آموزه­های رضوی بوده که به روش توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی انجام شده است. در این ارتباط کلیة اطلاعات و منابع مربوط به موضوع گردآوری‌شده و به شیوة کیفی به ارائةیافته‌های پژوهشی پرداخته شده است.
نتیجة بررسی نشان می­دهد که پایبندی به آموزه­های دینی و عمل به سیره و اندیشه­های معصومین(ع) سد محکمی در برابر موانع تحکیم نهاد خانواده خواهد بود. برای تحکیم روابط میان اعضای خانواده باید با ایجاد فضایی عاطفی و با درک نیازها و خواسته‌های مشروع طرفین اقدام کرد. عمل به آموزه‌های دین مبین اسلام به‌ویژه سیره و آموزه­های امام رضا(ع) به‌طور مستقیم رفتارهای فردی را کنترل می­کند و به‌طور غیرمستقیم از طریق بهبود روابط بین اعضای خانواده، موجب استحکام بیشتر نهاد خانواده می­شود.

کلیدواژه‌ها