الگوی پیوست نگاری فرهنگیِ مراکز تجاری و تفریحی با تأکید بر هویت ایرانی- اسلامی؛ مشهد مال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی دکترای گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 استاد گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه فرهنگی یکی از اصلی‌ترین اهداف انقلاب اسلامی و سرلوحۀ انقلاب بود. جاری کردن فرهنگ و ارزش‌های دینی و اخلاقی در جامعه و زندگی، از مهم‌ترین اصول در سیاست‌گذاری فرهنگی از سوی بزرگان انقلاب به ویژه امام خمینی(ره) بود. علاوه بر این، در دوره‌های بعد به‌ویژه در سال‌های اخیر به دلیل پشت سر گذاشتن شرایط اضطرار در سایر حوزه‌ها، حوزۀ فرهنگی از سوی بزرگان نظام بسیار مورد تأکید قرار گرفته است. از طرفی بازارها از دیرباز، نقش اساسی در هویت‌بخشی فرهنگی، ملی و بومی به شهرهای ایرانی اسلامی بر عهده داشته‌اند، اما با تحول این فضاهای تجاری و شکل‌گیری مجتمع‌های تجاری مدرن و به خصوص مگامال‌ها، نگرانی‌های جدی دربارۀ تاثیرات این فضاها بر هویت فرهنگی جامعه به وجود آمده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش، پیوست‌نگاری فرهنگی پروژۀ مشهدمال، بر مبنای ماتریس فازی، پیشنهاد شده است. در ساختن ماتریس ارزیابی، فعالیت‌های اصلی طرح در فاز بهره‌برداری و نیز شاخص‌های مهم فرهنگی که از این فعالیت‌ها تاثیر می‌پذیرند با استفاده از روش دلفی فازی، تعیین و اهمیت هر اثر به صورت اعداد فازی مثلثی برآورد می‌شود. در نهایت با استفاده از نرم‌افزار ونسیم(VENSIM) روشی عملیاتی برای ارزیابی فرهنگی و اجتماعی مال‌ها ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی
ـ آتشین‌بار، محمد. (1388). «تداوم هویت در منظر شهری». باغ نظر . ش12. صص:45-56.
ـ اکبری، عسگر. (1399). «مؤلفه‌های هویت ایرانی ـ اسلامی در منظومۀ فکری رهبر معظم انقلاب». فصلنامه مطالعات ملی . شماره83. صص: 45-63.
ـ بنیانیان، حسن. (1387). «پیوست فرهنگی؛ کلید رفع مظلومیت فرهنگ و إحیاء تمدن اسلامی». مجله پگاه حوزه. شماره 231. صص: 4-7.
ـ درخشان، مرتضی. طغیانی، مهدی (1394). «روش‌شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی اجتماعی برای طرح های اقتصادی». فصلنامه راهبرد فرهنگ. سال هشتم. بهار 1394. شماره 29. صص:7-36.
ـ رستمی، زهرا؛ وجدانی درستکار، نازنین. (1394). «ارزیابی اثرات اجتماعی پروژه مجتمع تجاری تیراژه بر ساکنین منطقه 5 شهرداری تهران». کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری. تبریز.
ـ ستوده‌فر، مهدی؛ دوازه امامی، حمید؛ اعتباریان، اکبر. (1398). «ارائه الگوی تدوین پیوست فرهنگی پروژه های عمرانی در کلانشهر اصفهان». فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری . شماره36. صص: 47-62.
ـ صمدی میارکلائی، حسین؛ صمدی میارکلائی، حمزه؛ بسطامی، مسعود. (1396). «به کارگیری روش دلفی فازی و فرآیند تحلیل سلسله مراتب گروهی فازی در شناسایی و رتبه‌بندی شاخص های موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی». دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی. شماره 11. صص: 61-74.
ـ صنایع گلدوز، سروناز. (1387). «ارزیابی اثرات اجتماعی». نشریه علمی محیط و توسعه . شماره2. صص: 35-42.
ـ قادری، صلاح‌الدین. (1392). «شاخص‌ها و متغیرهای پیوست فرهنگی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: عملیاتی کردن این شاخص ها برای انجام پژوهش‌های میدانی». دو فصلنامه مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی. شماره 4. صص: 85-108.
ـ قربانی، قدرت الله. (1383). «هویت ملی از دیدگاه شهید مطهری». مطالعات ملی . سال پنجم. شماره 18. صص: 63-86.
ـ کشاورز، رضا؛ دلبری، سید مهدی. (1396). «مطالعه تأثیرات فرهنگی و اجتماعی زیارت امام رضاg در تبادل و ارتقای فرهنگی جوامع مسلمان». فصلنامه علمی- پژوهشی فرهنگ رضوی. دوره .5 شماره 18. صص:37-62.
ـ کوره‌پزان دزفولی، امین. (1387). اصول تئوری مجموعه های فازی و کاربرد آن در مدلسازی مسایل مهندسی آب. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
ـ مافی، عزت‌الله؛ سقایی، مهدی. (1388). «کاربرد مدلMS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری مطالعه موردی: کلانشهر مشهد». دو فصلنامه جغرافیا وتوسعه. دوره 7. شماره 14. صص: 27-50.
ـ ولی زاده، سهیل؛ شکری، زینب.(1394). «بررسی کاربرد ماتریس لئوپولد ایرانی در ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) گزینه‌های مدیریت پسماند جامد در شهر بیرجند». فصلنامه سلامت و محیط. سال هشتم. شماره 2. صص: 249-262.
 
منابع اینترنتی
ـ ابهری، مجید. (1396). «اثرات منفی و رفتاری مال ها». https://khabardena.ir/. کد خبر: 22361. 25/6/1396. تاریخ مشاهده: 8/7/1399.
- اکبری،حسین. (۱۳۹۶). «بحران آسیبهای اجتماعی در مشهد».پایگاه اینترنتی روزنامه دنیای اقتصاد به نشانی: https://donya-e-eqtesad.com.بهمن ۱۳۹۶. شماره خبر ۳۳۴۳۹۱۴. تاریخ مشاهده:8/۷/1399.
ـ جوکار، علیقلی. (1398). «پیوست‌نگاری فرهنگی و اهمیت آن. شورای عالی انقلاب فرهنگی». کد خبر4636. تاریخ نشر:16/4/1398- https://sccr.ir، تاریخ مشاهده. 23/5/1399.
ـ خامنه‌ای، سید علی. (1392). بیانات در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی. 19/9/1392. https://farsi.khamenei.ir.  تاریخ مشاهده : 23/5/1399.
ـ عبدی، بیژن.(1394). «مال‌سازی؛ چالش اقتصاد مقاومتی». کد خبر78538. تاریخ نشر: 28/2/1394. https://iraneconomist.com . تاریخ مشاهده: 23/5 1399.
ـ عصر ساختمان. (1396). پایگاه اطلاع رسانی صنعت ساختمان. کد خبر: 42567. تاریخ نشر: 7/11/1396. http://asresakhteman.com. تاریخ مشاهده: 23/5/1399.
ـ فردوسی جهرمی، علی. (1396). «شناخت آثار تبلیغات تجاری کالاها و خدمات بر سبک زندگی و الگوی مصرف و ارائه راهکارها». طرح پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی. پایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی. https://sccr.ir. تاریخ مشاهده:4/5/1399.
ـ کاظمی، یونس. (1394). «شهر مشهد چه نیازی به مشهدمال دارد؟». کد خبر 264290. پایگاه خبری تحلیلی «پارس». https://www.parsnews.com. تاریخ نشر: 12/1/1394 . تاریخ مشاهده: 23/5/1399.
ـ هومین‌فر، الهام. (1392). «ارزیابی اثرات اجتماعی چیست؟». پرتال فرهنگی راسخون. تاریخ مشاهده: 5/6/1400.
منابع لاتین
- Bouzon, M. (2016). Identification and analysis of reverse logistics barriers using fuzzy Delphi method and AHP. Resources, Conservation and Recycling , 182-197.
- Campbell, L. K. (2016, August). A social assessment of urban parkland: Analyzing park use and meaning to inform management and resilience planning. Environmental Science & Policy.Volume 62 , pp. 34-44.
- Johnston, K. A. (2018, July 30). The role of time and social churn in impact assessment: An engagement-based model. Volume 71 , pp. 102-109.
- Keeney, S. (2001). A critical review of the Delphi technique as a research. International Journal of Nursing Studies , 195-200.
- Kuo, Y.-F. (2008). Constructing performance appraisal indicators for mobility of the service industries using Fuzzy Delphi Method. Expert Systems with Applications , 1930-1939.
- Marc Dupuis, N. P. ( 1996). Business distance and global retailing: a model for analysis of key success/failure factors. International Journal of Retail & Distribution Management .
- Sagnia, B. K. (2004). framework for cultural impact assessment. International. Network for Cultural Diversity.