بازخوانی سبک زندگی امام رضا (علیه السلام) با رویکرد روان‌شناختی اریکسون
بازخوانی سبک زندگی امام رضا (علیه السلام) با رویکرد روان‌شناختی اریکسون

مسعود آذربایجانی؛ سیدمحمدرضا لواسانی

دوره 8، شماره 29 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 59-94

https://doi.org/10.22034/farzv.2020.107589

چکیده
  سبک زندگی امام رضا‌(علیه السلام)که از موضوعات پربسامد‌ پژوهش‎های کنونی است، بیشتر با جنبه‌های خانوادگی، اجتماعی، کلامی و تربیت دینی عجین بوده و از رویکردهای روان‌شناختی و روش‌های متناسب آن ‌بهره‌ای ...  بیشتر