کلیدواژه‌ها = گردشگری مذهبی
نقش زیارت حرم امام رضا (ع) در کیفیت زندگی

دوره 9، شماره 35، مهر 1400، صفحه 91-122

10.22034/farzv.2021.244482.1557

یزدان شیرمحمدی؛ اکبر بهمنی؛ مژگان مستان راد


تدوین راهبردهای احیای جاده ولایت با هدف توسعه فرهنگ زیارت به روش SWOT

دوره 6، شماره 22، شهریور 1397، صفحه 123-147

جواد صادق؛ مرتضی رجوعی؛ محمد قاسمی خوزانی


طراحی‌شهری و منطقه‌ای زمینه‌گرا در مسیر سفر امام رضا(ع) به ایران

دوره 4، شماره 16، اسفند 1395، صفحه 101-142

اصغر مولائی؛ محمد تقی پیربابایی