تبیین شیوه‌های تربیتی امام رضا(ع) در راستای ایجاد سبک زندگی اسلامی بر مبنای تحلیل‌محتوای دعاهای صحیفة رضویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)

چکیده

یکی از مهم‌ترین وظایف ائمه اطهار(ع) ترویج معارف دین اسلام، بسترسازیبرای تعمیق این ‏معارف و تربیت جامعة اسلامی برای نیل به کمال و سعادت است. بی‌شک این راهبرد از طریق اقدام‌های متعددی انجام می‌شده که یکی از آنها، آموزش ‏دعا و ترویج آن به مناسبت‌های مختلف در راستای ایجاد سبک زندگی اسلامی در میان افراد جامعه است.‏در این مقاله تلاش بر این است تا با مطالعة روشمند و تحلیلی گزاره‌های بیان‌شده در ادعیة امام رضا(ع)، نقش و ‏کارکردهای این ابزار دینی و فطری در راستای تربیت افراد جامعة اسلامی، بازشناسی و استخراج شده و مُدل ‏کلی و شیوه‌های تربیتی مدنظر آن امام(ع)، برای چگونگی هدایت افراد و جامعة اسلامی، که همان تحقق سبک زندگی اسلامی است، تبیینشود.‏ بدین منظور با استفاده از روش تحلیل‌محتوا، در ابتدا قالب‌های بیانی و ‏جهت‌گیری‌های هر یک از ادعیة رضویه استخراج و طبقه‌بندی موضوعی‌شده و سپس به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته‌ایم تا نظام حاکم بر این ادعیه را شناسایی کرده و به کشف راهکارهای تربیتی و بومی‌سازی آنها در نظام آموزشی جامعه و ترویج سبک زندگی اسلامی نائل شویم.

کلیدواژه‌ها