الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

نویسنده

چکیده

انسان در مسیر رشد و تکامل خود در معرض انتخاب‌های مختلفی قرار می‌گیرد که برخی از این انتخاب‌ها نسبت به برخی دیگر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. شاید بتوان از انتخاب همسر به عنوان یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های آدمی در طول حیات خویش نام برد و طلاق و فروپاشی خانواده را یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌های انتخاب ناصحیح ذکر کرد. جستار حاضر در پی بررسی معیارهای تربیتی انتخاب مطلوب برای تشکیل و استمرار خانواده موفق با تمسک به فرهنگ رضوی است. روش تحقیق در این نوشتارکتابخانه‌ای بوده و با مطالعه درباره احادیث رضوی سامان یافته است و در پی ارائه مدلی از شیوه زندگی متعالی و تحکیم بنیان خانواده با الهام از روایات آن امام معصوم است. فرهنگ رضوی سرشار از هدایت‌هایی است که نوشتار حاضر می‌کوشد آن را در دو بخش مورد مطالعه قرار دهد: معیارهای تربیتی ناظر به قبل از ازدواج که منجر به انتخاب مطلوب و در نتیجه تشکیل خانواده متعالی می‌شود و معیارهای تربیتی ناظر به بعد از ازدواج که موجب استمرار خانواده متعالی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها