نویسنده = صمد عبداللهی عابد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سندی متنی «علم و عصمت امام» در کلامی از امام رضا(ع)

دوره 3، شماره 11، پاییز 1394، صفحه 163-196

صمد عبداللهی عابد؛ جمشید بیات؛ مصطفی فریدونی