نویسنده = عباس جوارشکیان
تعداد مقالات: 1
1. تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا (ع)

دوره 4، شماره 13، بهار 1395، صفحه 7-30

جواد شمسی؛ عباس جوارشکیان