سبک تربیتی امام‎رضا (علیه‎السلام) در تربیت کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه معارف دانشگاه علامه طباطبائی

2 عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

سبک تربیتی امام‎رضا (علیه‎السلام) در تربیت کودکان یکی از ابعاد سبک زندگی اسلامی است. نوشتار حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی درصدد پاسخگویی به این سؤال اساسی است که سبک تربیتی امام‎رضا (علیه‎السلام) در تربیت کودکان چگونه بوده است؟
سبک تربیتی امام‎رضا (علیه‎السلام)  قبل از تولد کودکان به‎گونه‎ای بوده است که به اموری همانند انتخاب همسر و مادر شایسته، رعایت آداب مباشرت، مراقبت‎های بارداری و... توجه داشته و پس از تولد و در روزهای آغازین تولد به آداب و سننی همانند گفتن اذان و اقامه در گوش چپ و راست، انتخاب نام نیکو، عقیقه کردن، کام‎برداشتن و... اهتمام می‎ورزیدند. همچنین به اموری چون محبت و مهرورزی، رعایت عدالت و مساوات، گسترش مراسم عبادی و معنویت‎گرایی در خانه و جامعه، ایجاد فضای مساعد تربیتی، تکریم شخصیت، احترام، آموزش احکام  و معارف دین، نظارت و مراقبت بر وضعیت فرزندان و... توجه داشتند.

کلیدواژه‌ها