کلیدواژه‌ها = شیعه
رجعت در پرتو مکتب اهل‌بیت‌(ع) با تکیه بر روایاتی از امام رضا‌(ع)

دوره 5، شماره 17، تیر 1396، صفحه 131-156

محمد کاظم فرقانی؛ مسعود لیثی آذر


مؤلّفه‌های سیاست ورزی در سیره امام رضا(ع)

دوره 3، شماره 12، اسفند 1394، صفحه 7-34

جلال درخشه؛ سیّد محمِّد‌مهدی حسینی فائق


نقش و آثار مدیریت فرهنگی امام رضا(ع) بر جامعة شیعه

دوره 2، شماره 8، اسفند 1393، صفحه 31-56

حسین خاکپور؛ مرضیه محمودی؛ منصوره سعیدی گراغانی