نویسنده = حمید حسین نژاد محمد آبادی
شاخص‌های اخلاق محوری در آموزه‌های سیاسی امام‌رضا(ع)

دوره 5، شماره 18، آبان 1396، صفحه 179-215

مصطفی احمدی فر؛ حمید حسین نژاد محمد آبادی؛ محمد علی رضایی اصفهانی؛ رضا حق پناه


میراث تفسیری امام رضا(ع) در ذیل آیات ‌الأحکام

دوره 2، شماره 6، شهریور 1393، صفحه 134-173

حمید حسین نژاد محمد آبادی