نویسنده = حمید حسین نژاد محمد آبادی
تعداد مقالات: 3
1. شاخص‌های اخلاق محوری در آموزه‌های سیاسی امام‌رضا(ع)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1396، صفحه 179-215

مصطفی احمدی فر؛ حمید حسین نژاد محمد آبادی؛ محمد علی رضایی اصفهانی؛ رضا حق پناه


3. میراث تفسیری امام رضا(ع) در ذیل آیات ‌الأحکام

دوره 2، شماره 6، تابستان 1393، صفحه 134-173

حمید حسین نژاد محمد آبادی