نویسنده = محسن دیمه کار گراب
واکاوی مواجهه امام‌رضا(ع) با گفتمان حدوث و قدم قرآن

دوره 5، شماره 18، آبان 1396، صفحه 145-178

محسن دیمه کار گراب؛ علی ملاکاظمی


واکاوی اصول و گونه‏‏ های اعجاز در سیرۀ امام رضا(ع)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 88-134

محمود کریمی؛ ابوالفضل کاظمی؛ محسن دیمه کار گراب