داوران

 

نام داور وابستگی سازمانی
اسماعیل آذر دانشیارگروه ادبیات فارسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
مهرناز آزادی دانشیار دانشگاه هنر اصفهان
سید محمد رضا احمدی طباطبایی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
زهرا اختیاری دانشیارگروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
زهره اخوان مقدم هیئت علمی دانشگاه علوم قرآنی تهران
محمدرضا ارشادی نیا دانشیارگروه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
جواد اسحاقیان درچه استادیار مدرسی معارف دانشگاه تهران
مصطفی اسفندیاری استادیارگروه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
اصغر افتخاری استاد گروه علوم سیاسی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی- دانشگاه امام صادق علیه السلام.
محمدصادق افراسیابی دکترای سیاستگذاری فرهنگی
زهرا افضلی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مهدی اکبرنژاد دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام
احمد اکبری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن
امیر اکبری استادیار گروه تاریخ دانشگاه ازاد اسلامی بجنورد
رضا اکبری استاد گروه فلسفه و کلام دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد- دانشگاه امام صادق علیه السلام
مصطفی امیرفخریان استادیارگروه جغرافی دانشگاه فردوسی
مقصود امین خندقی دانشیاردانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
ابوالحسن امین مقدسی استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
سیدعلی نقی ایازی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علی ایزانلو استادیارگروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی ایزدی استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
طاهر بابائی استادیارگروه آموزشی تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد باغستانی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
ناصر باهنر دانشیار دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات- دانشگاه امام صادق(ع)
علیرضا باوندیان استادیار گروه پژوهش هنردانشکده هنر دانشگاه نیشابور
حسن بشیر استاد جامعه شناسی ارتباطات بین الملل دانشگاه امام صادق علیه السلام
یحیی بوذری نژاد دانشیار دانشگاه تهران و عضو تحریریه
مهدی بیات مختاری دانشیار دانشگاه نیشابور
خلیل بیگ‌زاده دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی
محسن پرویز دانشیاردانشگاه علوم پزشکی تهران
الهام پورمهابادیان استادیارگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد
عادل پیغامی استادیار دانشکده اقتصاد ومعارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
بهاره تقوی نژاد استادیارگروه صنایع دستی دانشگاه هنراصفهان
محمدهادی توکلی عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
حمیدرضا ثنائی استادیارگروه تاریخ و تمدن اسلامی دانشکده الهیات، دانشگاه فردوسی مشهد
جهانبخش ثواقب استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان
غلامرضا جلالی استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
ناصر جمالزاده دانشیار گروه مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)
عباس جوارشکیان دانشیار گروه فلسفه وحکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی دانشیارگروه حقوق جزا و جزم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
فاطمه جواهری عضو هیات علمی
محمدرضا جواهری استادیارگروه معارف دانشگاه فردوسی مشهد
منصور حسامی دانشیار گروه هنردانشگاه الزهرا
ابوالفضل حسن آبادی دکترای تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، رییس اداره اسناد سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
سیدحمیدرضا حسنی دانشیار گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
جواد حسینی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) دانشگاه امام صادق علیه السلام
سید علی حسینی عضو هیئت علمی دانشکده الهیات معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)
سیدمحمد حسینی استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
علیرضا حسینی استاد یار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه کوثربجنورد
سید علی حسینی زاده ده آبادی دانشیار گروه علوم تربیتی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
سید مرتضی حسینی شاهرودی استادگروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
سید محمد مهدی حسینی فائق دانش آموخته دکتری علوم‌سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
سید محمد حسینی معصوم دانشیار گروه زبانشناسی و زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور
مهدی خاکزند دانشیاردانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفتح خالقی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم
کریم خان محمدی دانشیار گروه مطالعات فرهنگ و ارتباطات داشگاه باقرالعلوم (ع)
حسن خرقانی گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامى رضوى
علیرضا خوراکیان دانشیارگروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
عباس خیرآبادی استادیاردانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه
رضا دانشورثانی استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
جلال درخشه سردبیر
سید علی دلبری دانشیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مهدی دهقانی استادیار گروه تاریخ دانشگاه جیرفت
احمد دیلمی دانشیارگروه حقوق خصوصی دانشگاه قم
محسن دیمه کار گراب دانشگاه علوم و معارف قرآن/ دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد
حسن ذوالفقاری استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی رجوعی استادیار گروه مدیریت دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)
جبار رحمانی استادیارپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مرتضی رحیمی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شیراز بخش علوم قرآن و فقه
ابراهیم رحیمی زنگنه استادیار گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه رازی
احمد رضایی جمکرانی عضو هیئت علمی دانشگاه قم
محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور دانشیارگروه قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
دکترسیدمجتبی رضوی توسی دانشیار دانشگاه صداو سیما- ایران - تهران
ندا رضوی زاده استادیار گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی
کاوس روحی برندق دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
محمد ابراهیم روشن ضمیر استادیار گروه علوم قرآنی و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
مژگان زعیم دار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
عادل ساریخانی دانشیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه قم
شراره سادات سرسرابی استاد یار دانشگاه فرهنگیان
علی سروری مجد استادیار پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات
سید مصطفی سعادت مصطفوی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع)
محمدمسعود سعیدی نامقی استادیار پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
عباسعلی سلطانی دانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد
سید علاء الدین شاهرخی دانشیار گروه تاریخ-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دانشگاه لرستان-خرم آباد لرستان
مهناز شایسته فر هنر اسلامی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
شهلا شریفی دانشیارگروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدحسین شعاعی استادیار گروه ارتباطات و تبلیغ دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
امان‌الله شفایی دانشجوی دکتری قرآن و علوم سیاسی جامعه المصطفی العالمیه و دانش‌آموخته حوزه علمیه قم
رها شکفته دکترای جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشگاه فردوسی مشهد
حسین صابری استادگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد
علی صادقی منش استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری؛ پسادکترای اسطوره‌شناسی
مهدی صالحی دانشیارگروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی صحراگرد استاد یارگروه هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقدس
اعظم صنعت جو دانشیارگروه علم اطلاعات و دانش سنجی دانشگاه فردوسی مشهد
یحیی طالبیان استاد دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه علامه طباطبائی
مسلم طاهری استادیار گروه شیعه شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران
محسن طبسی دانشیار و عضو هیأت علمی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
احمد طحان استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاداسلامی واحد فیروزآباد
ابراهیم عباسی دانشیارگروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز
محمد عترت دوست استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
عباس عرب دانشیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
مریم عزیزیان استادیار، گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
محمد مهدی عسگری دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)
فائزه عظیم زاده اردبیلی دانشیار گروه فقه وحقوق دانشگاه امام صادق(ع)
مهیار علوی مقدم دانشیار و مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری
علی علیزاده دانشیار گروه زبان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی غلامی دانشیارگروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق علیه السلام
ابراهیم فتحی هیئت علمی دانشگاه صدا وسیما، معاون آموزش و پژوهش دانشکده ارتباطات و رسانه ، دانشگاه صدا وسیما
فرزانه فرشیدنیک استادیار گروه هنرهای تجسمی، پژوهشکده هنر، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران، ایران
محمدکاظم فرقانی اله آبادی دانشیاردانشگاه امام صادق(ع)
محمدحسن فلاح اندریان استادیار معماری، دانشکده معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
محمدرضا قائمی نیک استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی
احمدعلی قانع دانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)
باقر قربانی زرین استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سید جواد قندیلی استادیار دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی کاظم پور استادیاردانشگاه هنراسلامی تبریز
محمود کریمی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)
فاطمه کلاهچیان دانشیارگروه ادبیات فارسی دانشگاه رازی
غلامرضا گودرزی دانشیارگروه مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق (ع)
ابوذر گوهری مقدم استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
یوسف متولی حقیقی استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مهدی مجتهدی استادیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
حسن مجیدی استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
رسول محمدجعفری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
زینب محمدزاده استادیار پژوهشگاه امام خمینی وانقلاب اسلامی
حسین محمدی استادیار گروه اقنصاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
رمضان محمدی دانشیار تاریخ اسلام، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
علیرضا محمودنیا دانشیار گروه فلسفه تعلیم وتربیت/ دانشگاه خوارزمی تهران ایران
مصطفی محمودی دکتری مدیریت گردشگری
محمد مرادی دانشیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
مهدی مرادی استاد گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
سید جواد مرتضایی دانشیارگروه زیان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد
سید ابراهیم مرتضوی دکتری علوم قرآن و حدیث
سیدمحمود مرویان حسینی استاد یار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی
سید مهدی مسبوق استاد گروه زبان وادبیات عرب دانشگاه بوعلی سینا
اصغر مشبکی اصفهانی استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
عباس مصلایی پور یزدی دانشیار دانشگاه امام صادق علیه السلام
داریوش مطلبی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، و عضو تحریریه فصلنامه
حمیدرضا مطهری استادیارپژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی
منصور معتمدی دانشیارگروه ادیان وعرفان دانشگاه فردوسی مشهد
امیر مقدم متقی دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد
عزت ملا ابراهیمی استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران
محسن مهاجرنیا استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اصغرآقا مهدوی دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
محمدسعید مهدوی کنی استادیاردانشگاه امام صادق(ع)
بهروز مهرام دانشیار گروه مطالعات برنامه درسی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد
حمید موذنی بیستگانی دانش آموخته سطح 4 حوزه و دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی
سیدمحمد حسن موسوی خراسانی استادیار گروه حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
اصغر مولائی استادیاردانشگاه هنر اسلامی تبریز
محمد میرجلیلی دانشکده مهندسی نساجی و پلیمر دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
یحیی میرحسینی گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه آیه الله حائری میبد
حسین میرزایی استادیاردانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
فاضله میرغفوریان گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق ع تهران ایران
علی اکبر ناجی میدانی دانشیارگروه آموزشی علوم اقتصادی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی
حسین ناظری استادیارگروه عربی دانشگاه فردوسی
علی نجف زاده مربی گروه تاریخ دانشگاه بیرجند
محمد صادق نصرن پناه استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)
علی نصیری استاد گروه معارف اسلامی دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اکبر نورسیده استاد یار زبان و ادبیات عربی دانشگاه سمنان
محمد هادی همایون استاد، گروه فرهنگ و تمدن، دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام
حسین هوشنگی دانشیار گروه فلسفه وکلام اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)
سید علیرضا واسعی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
محمود واعظی دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران
سیده راضیه یاسینی دانشیار پژوهشکده هنر پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
,وحید یاوری عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)