راهنمای نویسندگان

راهنمای نویسنده: ثبت نام و ارسال مقاله

نویسنده محترم برای ارسال مقاله ابتدا باید در سامانه ثبت‌نام کنید. پس از تکمیل فرم ثبت‌نام، رمز عبور به ایمیل شما ارسال می‌شود. بنابراین، از نشانی ایمیل صحیح که به آن دسترسی دارید استفاده کنید. پس از دریافت رمز عبور، وارد سامانه شوید و اطلاعات مقاله خود را وارد کنید و در نهایت فایل اصلی مقاله را بارگذاری کنید. به هنگام ارسال مقاله به توضیحات اصلی که در صفحه مربوط به راهنمای نویسندگان است توجه کنید. مقاله را بر اساس فرمت و شیوه نامه مجله تهیه و تدوین کرده و در  سامانه ثبت کنید. از یک نشانی برای ثبت‌نام و ارسال مقاله استفاده کنید.

جزئیات و مراحل ثبت‌نام و ارسال مقاله به شرح زیر است:

    عضویت در سامانه با تکمیل فرم ثبت‌نام

    دریافت رمز عبور از طریق ایمیل

    ورود به سامانه با نام کاربری و رمز عبور

   تکمیل فرم اطلاعات مقاله شامل عنوان، چکیده، کلید واژگان و

   بارگذاری فایل اصلی متن مقاله

   ارسال مقاله (در صورتی که تمامی شرایط و ضوابط را رعایت کرده باشید، امکان ارسال مقاله وجود دارد. در غیر این صورت، دگمه ارسال مقاله فعال نخواهد شد.)

** دانلود و تکمیل فرم تعارض منافع و بارگزاری آن در فایل مقالات سامانه

*** دانلود و تکمیل فرم تعهدنامه و بارگزاری آن در فایل مقالات سامانه

**** نکته مهم: با توجه به این که چکیده مقالات پذیرفته شده، توسط  مترجم فصلنامه ترجمه می شود، نیازی به ترجمه چکیده نیست و می توانید هنگام بارگذاری مقاله، درپنجره چکیده انگلیسی همان چکیده فارسی را بگذارید.

***** توضیح مهم:

براساس مجوز وارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه «فرهنگ رضوی» مبلغ یک میلیون تومان بابت حق چاپ از نویسندگان دریافت می کند. البته دریافت این مبلغ زمانی دریافت می شود که مقاله مراحل پذیرش نهایی را طی کرده و قراراست درفصلنامه منتشرشود. بنابراین فصلنامه «فرهنگ رضوی» تا پیش ازپذیرش نهایی، مبلغی از نویسندگان دریافت نمی کند. مبلغ دریافتی هم چنان که درصفحات شناسنامه فصلنامه درج شده است، به حساب صاحب امتیازمجله یعنی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) واریز می شود.