دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، آذر 1396، صفحه 7-211 
بررسی وتحلیل صنایع بدیعی در کلام امام رضا وامام سجاد(ع)

صفحه 41-72

مصطفی اسفندیاری (فقیه)؛ حسین ناظری؛ علیرضا نادریان لایین


روش های تبلیغی امام رضا (ع)

صفحه 149-176

عنایت الله شریفی؛ محمد حسین خوانین زاده؛ حسام الدین خلعتبری لیماکی