تحلیل رویکرد اجتماعی امام رضا (ع) در مواجهه با سران زیدیه (با الگو گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام(PDAM))
تحلیل رویکرد اجتماعی امام رضا (ع) در مواجهه با سران زیدیه (با الگو گیری از روش تحلیل گفتمان روایی پدام(PDAM))

ملیحه اکبری؛ حسین خاکپور؛ ابراهیم نوری

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1400، صفحه 9-36

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.221058.1505

چکیده
  سلوک رفتاری و گفتاری امام رضا (ع) می‌تواند به عنوان الگویی در تعاملات مورد توجه قرار گیرد. در این دوران  «زیدیه» از انقلابی‌ترین فرقه‌های شیعی محسوب می‌شد که چندان مورد تأیید و حمایت امام عصرش ...  بیشتر
بررسی نیازهای زائران معلول در اماکن مذهبی (مطالعة موردی: حرم مطهر رضوی)
بررسی نیازهای زائران معلول در اماکن مذهبی (مطالعة موردی: حرم مطهر رضوی)

مهدی باصولی؛ سعیده درخش

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1400، صفحه 37-61

https://doi.org/10.22034/farzv.2020.236874.1540

چکیده
  تمایل به حضور در اماکن مذهبی مختص گروه خاصی نبوده و همة افراد جامعه به زیارت و بهره گرفتن از فضای معنوی این اماکن تمایل دارند. این تمایل به صورت روزافزون در گروه‌های مختلف اجتماعی گسترش یافته است. معلولان ...  بیشتر
تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با توجه به سیره امام رضا (ع)
تدوین ساختار فعالیت های فوق برنامه مدارس با توجه به سیره امام رضا (ع)

حبیب الله تقی پور سهل آبادی؛ عفت عباسی؛ مرجان کیان؛ محمدعلی رضایی کرمانی نسب پور

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1400، صفحه 63-89

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.239971.1547

چکیده
  هدف این مقاله تدوین و ارائه ساختار فعالیت‌های فوق برنامه مدارس با تاکید بر سیره و روش تربیتی امام رضا (ع) است. روش مطالعه، تحلیل محتواست و جامعه پژوهش شامل پژوهشگران و استادان دانشگاهی خبره در حوزه آموزش ...  بیشتر
نقش زیارت حرم امام رضا (ع) در کیفیت زندگی
نقش زیارت حرم امام رضا (ع) در کیفیت زندگی

یزدان شیرمحمدی؛ اکبر بهمنی؛ مژگان مستان راد

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1400، صفحه 91-122

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.244482.1557

چکیده
  در این پژوهش به بررسی اثر تجربه سازنده زیارت بر مزایای سفر مذهبی زیارتی به واسطه آرامش ذهن، فرار از تجربیات، تجربه منحصر در زمان زیارت، تجربیات تعاملی و تصویر برند پرداخته ‌شده است. تصویر برند مجموعه ...  بیشتر
بررسی پدیدار شناختی پنجره فولاد مشهدالرضا (ع)
بررسی پدیدار شناختی پنجره فولاد مشهدالرضا (ع)

کریم خان محمدی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1400، صفحه 123-152

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.133140

چکیده
  شهر زیارتی مشهد مقدس که پایتخت فرهنگی مذهبی ایران لقب گرفته، علاوه بر مرقد امام رضا (ع) حاوی نمادهای پیرامونی است که در فرهنگ عمومی مردم نقش ایفا می‌کند. نمادهای مذهبی ضمن اینکه نشان‌دهنده فرهنگ مردم ...  بیشتر
مفهوم یابی در تمدن پژوهی؛ نقد روش شناختی کتاب «تمدن رضوی»
مفهوم یابی در تمدن پژوهی؛ نقد روش شناختی کتاب «تمدن رضوی»

سید حسین حسینی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1400، صفحه 153-188

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.253760.1574

چکیده
  مطالعات تمدن‌پژوهی در قلمرو علوم انسانی کشور از رونق چندانی برخوردار نیست؛ به ‌ویژه مسائل بسیاری وجود دارد که از زاویه رویکردهای مفهومی و روش‌شناختی پیرامون تمدن، نیازمند پژوهش است. از جمله این دست ...  بیشتر
ارزشیابی کتاب های کودک تولید شده در معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی از نگاه کودک
ارزشیابی کتاب های کودک تولید شده در معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی از نگاه کودک

رها شکفته؛ سیدمحمد نوعی

دوره 9، شماره 35 ، مهر 1400، صفحه 189-222

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.257490.1583

چکیده
  در این بررسی پنج کتاب از بین کتاب‌ها و تولیدات معاونت تبلیغات آستان قدس رضوی بررسی شد. در ارزش‌یابی کتاب‌های کودک سه هدف دنبال شد که عبارت است از ارزش‌یابی کتاب‌های مورد بررسی در زمینه «محتوا، ساخت ...  بیشتر