نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

روایات دال بر خلقت نوری اهل بیت(ع) درمنابع حدیثی شیعه به تعداد زیاد و با طرق مختلف و مضامین مشابه از پیامبر(ص) و امامام معصوم(ع) نقل شده است. با وجود کثرت نقل این احادیث ازدیگر معصومان، از امام رضا(ع) تنها دو روایت دراین باره نقل شده است. در این مقاله این دو روایت نخست از نظر سندی، اعتبارسنجی رجالی شده و نیز تلاش شده با یافتن نخستین منابع مکتوب مشتمل بر آن‌ها تاریخ نقل­شان پیگیری و کهن­ترین زمان نقل آن‌ها شناسایی شود. همچنین، این مقاله مضمون این دو روایت را با دیگر روایات احیانا صحیح دربارۀ خلقت نوری می­سنجد تا میزان انطباق یا سازگاری آن‌ها را مشخص کند. این مقاله در نهایت نتیجه می­گیرد که دو حدیث منقول از امام رضا(ع) به­رغم ضعف سند با توجه به مجموع شواهد تاریخی و مضمونی قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها