نقش و آثار مدیریت فرهنگی امام رضا(ع) بر جامعة شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تاریخ دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

مدیریت فرهنگی اسلامی به معنای تربیت انسان‌ها بر اساس آرمان‌های قرآن و اهل بیت(ع) است. در بینش شیعه، ضرورت و اهمیت مدیریت را باید در اصل استوار امامت جستجو کرد. در عصر امام رضا(ع)ـ به‌ویژه با توجه به جریان ولایتعهدی ـ فرصتی فراهم آمد تا ایشان با مدیریت فرهنگی، جان تازه‌ای به کالبد نیمه‌جان شیعه بخشیده و اسلام ناب محمدی را احیا کنند.
بر این اساس، نوشتة حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد روایی ـ تاریخی به بررسی نقش و تأثیر مدیریت فرهنگی امام رضا(ع) بر جامعة شیعه پرداخته و نتایج را در قالب موارد ذیل بیان می‌دارد: نقش تعالی‌بخشی به جایگاه قرآن و اهل بیت(ع) در جامعه، احیاکنندگی سنت رسول خدا(ص) و ائمه اطهار(ع)، تبیین و تثبیت به‌ویژه در اصل مهم امامت، بالندگی و توسعه‌بخشی، نخبه‌پروری، ساماندهی،‌ حفاظت و هدایت، روشنگری، بصیرت‌افزایی و ... .

کلیدواژه‌ها