سبک زندگی معنوی امام رضا(ع)؛ الگویی برای آرامش روانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 کارشناس تاریخ آموزش و پرورش

چکیده

یکی از بارزترین ویژگی‌های شخصیتی امام رضا(ع) ارتباط عمیق معنوی ایشان با خداست که در کثرت عبادت وخویشتن‌داری حضرت تجلی کرده است. آن حضرت، در زندگی، اصول معنویخاصی را رعایت کرده‌اند که به یقین با پیروی از سبک زندگی معنوی آن بزرگوار، انسانبه آرامش روحی و روانی خاصی می‌رسد. در این مقاله با بررسی زندگی امام رضا(ع) سعی شده است، به این سؤال پاسخ داده شود که چگونه امام هشتم(ع) در نهایت آرامش روانی به‌سر می‌بردند؟ یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهدکه انسان با پیروی از سبک زندگی معنوی امام هشتم(ع) به خدا توکل خواهد کردوبا صبر در برابر مشکلات از آنچه خداوند به او داده است، راضی خواهد بود، زندگی را بر خود آسان خواهد گرفت و به آرامش روانیمی‌رسد. روش پژوهش در این نوشتار، کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها