آداب مهمانی و میزبانی در سیره و تعالیـم رضـوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه و پژوهشگر بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی

چکیده

شناخت منطق نظری و عملی امام رضا(ع) نه‌تنها ما را با شخصیت کم‌نظیر آن امام همام آشنا می‏سازد، بلکه در عرصة زندگی فردی و اجتماعی ما کاربرد عملی مییابد که ضرورتیبایسته است. یکی از عرصههای قابل توجه در زندگی اجتماعی ما، موضوع مهمانی و میزبانیاست، از‌این‌رو باید با سیره و رهنمودهای آن حضرت در این عرصه آشنا شد تا بتوان زندگی خود را با زندگی آن حضرت تطبیق داد. این مقاله که در پاسخ به فراخوان «همایش علمی، پژوهشی جادة ولایت» سامان یافته، بر آن است تا با هدف بهرهگیری از سیره و تعالیم امام رضا(ع) در خصوص آداب مهمانی و میزبانی و تأسی از آن حضرت در این بخش از زندگی اجتماعی، برخی از آداب و سنّت‌هایمهمانی و الگوهای رفتاری آن حضرت را در این‌باره به نمایش بگذارد.

کلیدواژه‌ها