نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم قرآن و حدیث، استادیار دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

2 کارشناس‌ارشد حقوق خانواده، دانشگاه امام صادق(ع)-پردیس خواهران

چکیده

مفهوم بهداشت روان که با ایجاد آگاهی دربارۀ عوامل معنوی و مادی مؤثر در سلامت فکر و اعتدال رفتار و کردار، تحرک و پیشرفت معنوی و مادی انسان را در همۀ زمینه‌ها فراهم می­کند، از مفاهیمی است که در حوزۀ تعامل اعضای خانواده اهمیت خاصی دارد. مقالۀ حاضر در راستای تبیین الگوی رفتاری رضوی در تأمین سلامت روان خانواده، روایت­های منتسب به امام رضا (ع) را بررسی نموده است.
راهکارهای رفتاری در روایت­های رضوی که در زمرۀ عناصر تأمین‌کنندۀ سلامت روانی خانواده قرار می­گیرد، به ابعاد مختلف تعامل‌های خانوادگی توجه دارد. در زمینۀ انتخاب همسر به‌عنوان زیربنای بهداشت خانواده، امام رضا(ع) بر معیارهایی چون: توجه به زمان ازدواج، مشورت و ایمان تأکید کرده است.
پس از شکل­گیری کانون خانواده نیز رعایت توصیه­های حضرت در زمینۀ موضوع­هایی از قبیل: تأمین نیاز جنسی، توسعۀ اقتصادی، تقویت گرایش‌های اخلاقی در تعامل میان زوجین، بهداشت روانی خانواده را در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

ابن‌شعبه حرانی، حسن‌بن علی، (1362). تحف العقول عن آل‌الرسول(ص)، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
احسایى، ابن ابى‌جمهور، محمدبن‌على، (1405). عوالی اللئالی العزیزیه، قم: دار سیدالشهدا للنشر.
بحرانی، آل‌عصفور یوسف‌بن‌احمد، (1405). الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهره، قم: اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.
حر عاملى، محمدبن ‌حسن، (1409). وسائل‌الشیعه، قم: مؤسسه آل‌البیت.
حسین‌زاده، علی، (1390).«آداب و کارکردهای روابط جنسی سالم از دیدگاه اسلام و آسیب‌های روان‌شناختی  آن»، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، مجله اسلام و پژوهش‌های تربیتی، شمارۀ 5.
حمیری، عبدالله‌بن‌ جعفر، (1413). قرب الاسناد، قم: مؤسسه آل‌البیت.
سالاری‌فر، محمدرضا، (1391). آشنایی با روانشناسی، قم: هاجر.
شاملو، سعید، (1378). بهداشت روانی، تهران: رشد.
صادقیان، احمد، (1387). «قرآن و بهداشت روان»، قم: مرکز تحقیقات قرآن کریم المهدی، مجله تخصصی قرآن و علم، شماره2.
صانعی، سیّدمهدی، (1382). بهداشت روان در اسلام، بوستان کتاب، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ علمیه قم.
صدوق، ابوجعفر محمدبن على‌بن بابویه، (1413). من لایحضره الفقیه، قم: اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
صدوق، ابوجعفر محمدبن على‌بن بابویه، (بی‌تا). علل الشرائع، قم: کتاب‌فروشى داورى.
طباطبایی بروجردی، حسین، (1429)، جامع احادیث شیعه، تهران: فرهنگ سبز.
عطاردی قوچانی، عزیزالله، (بی‎تا)، مسند الامام الرضا ابی الحسن علی‌بن موسی(ع)، بیروت: دار الصفوه.
کتابچی، محسن، (1380). آیین زندگانی از دیدگاه امام رضا(ع)، مشهد: الف.
کلینى، ابوجعفر محمدبن یعقوب، (1407). الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 
گنجی، حمزه، (1378). بهداشت روانی، تهران: ارسباران.
مجلسی، محمدتقی، (1406). روضةالمتقین فی شرح من لایحضره الفقیه، قم: مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور.
مجلسى، محمدباقربن محمدتقى، (1404). مرآةالعقول فی شرح اخبار آل‌الرسول، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مجلسى، محمدباقربن محمدتقى، (1410). بحارالأنوار، بیروت: مؤسسةالطبع و النشر.
محدث نوری، میرزاحسین، (1408). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسه آل‌البیت.
محمدی ری‌شهری، محمد، (1372). میزان الحکمه، قم: مکتب الاعلام الاسلام.
منسوب به امام رضا(ع)، (1406). فقه‌الرضا، مشهد: مؤسسه آل‌البیت.
منسوب به امام رضا(ع)، (1406). صحیفةالرضا، مشهد: کنگره جهانى امام رضا(ع).
همت بناری، علی، (1382). مأخذشناسى تربیت اخلاقى، قم: تربیت اسلامى.
Irving B. Weiner, W. Edward, (2010)." The Corsini Encyclopedia of Psychology", Canada, simultancously, Volume 4.