روش های تبلیغی امام رضا (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیارگروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بی تردید امام رضا (ع) به عنوان امام و پیشوای معصوم از روش هایی در تبلیغ و هدایت افراد جامعه استفاده کرده است . این پژوهش در صدد است  به روش  توصیفی و تحلیلی  به این سؤال اساسی پاسخ دهد که امام رضا(ع)  با چه روش هایی توانسته است آیین اسلام و مذهب شیعه را  تبلیغ کند. 
  نگارنده تلاش کرده است که روش های تبلیغی امام رضا (ع) را  بر اساس آیه 125 سوره نحل در سه بعد شناختی ، عاطفی ورفتاری مورد بررسی قرار دهد. منظور از روش های شناختی ، روش هایی است که امام رضا(ع) می خواهد آگاهی مردم را درباره مبانی نظری و باورها تقویت کند که مهم ترین این روش ها  تبین مبانی و جهان بینی اسلام ، کاربست برهان و استدلال و خردورزی و عقل گرایی است. مراد از روش های عاطفی، روش هایی است که مبلغ  می خواهد با کاربست آن ها ازعواطف وگرایش های روحی و روانی افراد برای  هدایت  افراد استفاده کند که مهم ترین آن ها در سیره تبلیغی امام رضا(ع) ، محبت و مهرورزی ، تکریم شخصیت ، موعظه ، مخاطب شناسی و فرصت شناسی است.
روش های رفتاری، روش هایی هستند که مبلغ  می‌خواهد با استفاده از این روش ها، ضمن تغییر و اصلاح رفتارهای نامناسب، رفتارهای مطلوب را در وی ایجاد و تثبیت کند. مهم ترین روش های تبلیغی رفتاری در سیره امام رضا(ع)  عبارتند از: ارائه الگو، خطابه ، مجادله به احسن ، امر به معروف و نهی از منکر ، تقیه ، سفر به مراکز علمی و تربیت شاگردان و... .

کلیدواژه‌ها