انقلاب خاموش رضوی؛ فرایندها و سازوکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه روابط بین‌الملل دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دیپلماسی نوین دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه

چکیده

امام‌رضا(ع) در عصر خویش شاهد حاکمیت ظلم و طاغوت بودند و در مقابله و مبارزه با این روند گام‌های مهمی برای هدایت جامعه مسلمانان برداشتند که می‌تواند الگویی عملی و کاربردی برای طالبان راه حق در عصر غیبت معصوم باشد. این مقاله با تمرکز بر شیوه مبارزاتی امام‌رضا(ع) تلاش می‌کند فرایندها و سازوکارهای مهم آن امام را در مبارزه با حکومت جور زمان خویش بازیابد تا الگویی برای پیروان امروز معصومان باشد.این مقاله به روش توصیفی وتحلیلی چنین نتیجه می‌گیرد که امام‌رضا(ع) سعی داشتند با جذب مردم و هدایت نخبگان طرفدار خود در جهت تبلیغ افکار سیاسی شیعه و مقابله نرم با حکومت مامون اقدام کنند. در واقع امام(ع) جنگی نرم و خاموش را علیه دستگاه عباسیان به راه انداختند که بر دو پایه نقش آفرینی عوام و خواص و آگاهی بخشی به آنان استوار بود.

کلیدواژه‌ها