تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا (ع)
تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا (ع)

جواد شمسی؛ عباس جوارشکیان

دوره 4، شماره 13 ، خرداد 1395، ، صفحه 7-30

چکیده
  مناظره‌ عِمران صابی با امام علی بن موسی‌الرضا(ع) سه محور عمده دارد: ذات و صفات الهی، کیفیت آفرینش و ویژگی‌ها و اقسام آفریدگان. اهتمام نوشتار پیشِ رو بر بسط و شرح محور دوم ( کیفیت آفرینش) است. این مقاله ...  بیشتر
واکاوی سیاست‌گذاری فرهنگی در سیره امام رضا(ع)
واکاوی سیاست‌گذاری فرهنگی در سیره امام رضا(ع)

احمد جهانگیر فیض آبادی؛ میثم فرخی

دوره 4، شماره 14 ، مرداد 1395، ، صفحه 7-28

چکیده
  وجود مسائل فرهنگی در دوران امامت حضرت رضا(ع)، لزوم بازنگری در فرهنگ اسلامی به ویژه فرهنگ تشیع را اقتضا می‌کرد. در این راستا ایشان با روشنگری و استفاده از زمینه‌های موجود توانستهاند با انجام فعالیت‌های ...  بیشتر
نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسلامی در تحکیم نهاد خانواده اسلامی با تأکید بر سیره رضوی (موردمطالعه، شهروندان شهر اصفهان)
نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسلامی در تحکیم نهاد خانواده اسلامی با تأکید بر سیره رضوی (موردمطالعه، شهروندان شهر اصفهان)

ولی محمد درینی؛ محمد تابان؛ احسان نامدار جویمی؛ صید مهدی ویسه؛ علی‌رضا احمدی‌زاده

دوره 4، شماره 15 ، دی 1395، ، صفحه 7-46

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسلامی در تحکیم نهاد خانواده از منظر سیره رضوی است. در این زمینه یک فرضیه کلی و چهار فرضیه جزئی شکل‌گرفته است که رابطه سرمایه ...  بیشتر
تحلیل و بررسی سیاست فرهنگی ابناء الرضا ( امامان جواد، هادی و عسکری (ع) )
تحلیل و بررسی سیاست فرهنگی ابناء الرضا ( امامان جواد، هادی و عسکری (ع) )

روح اله دهقانی

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1395، ، صفحه 7-45

چکیده
  ائمه طاهرین (ع) رهبران برگزیده الهی برای جامعه بشری و تبیین‌گر پیام رسولان الهی و هادیان مردم بوده‌اند. بخش عمده‌ای از تلاش ایشان معطوف به توسعه فرهنگی عصر خود بوده است. با عبور جریان امامت از فراز و ...  بیشتر
مؤلّفه‌های سیاست ورزی در سیره امام رضا(ع)
مؤلّفه‌های سیاست ورزی در سیره امام رضا(ع)

جلال درخشه؛ سیّد محمِّد‌مهدی حسینی فائق

دوره 3، شماره 12 ، اسفند 1394، ، صفحه 7-34

چکیده
  اصل امامت یکی از اصیل‌ترین مبانی اعتقادی شیعه به شمار می‌آید و پایه اندیشه سیاسی شیعه را شکل می‌دهد. ازاین‌روست که راهبری جامعه بر اساس دیدگاه‌ها و نگرش‌های ائمّه معصومین(ع) برای وصول به سعادتمندی ...  بیشتر
انسان شناسی قدمگاه (مطالعه موردی بیت النور)
انسان شناسی قدمگاه (مطالعه موردی بیت النور)

کریم خان محمدی؛ معصومه موذن

دوره 3، شماره 11 ، آذر 1394، ، صفحه 7-39

چکیده
  اماکن مقدسی مانند قدمگاه­ها، در ادیان مختلف و مذاهب اسلامی، همواره مورد احترام بوده‌اند. نمونة قدمگاه‌ها در ایران، قدمگاه‌های امام‌رضا(ع)، خواهران و برادران ایشان است. «بیت­النور»، قدمگاه ...  بیشتر
بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره رضوی(مورد مطالعه،شهروندان شهر اصفهان)
بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی- اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیره رضوی(مورد مطالعه،شهروندان شهر اصفهان)

ولی محمد درینی؛ احسان نامدار جویمی؛ محمد تابان؛ صید مهدی ویسه

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1394، ، صفحه 7-42

چکیده
  هدف از نوشتار حاضر، بررسی رابطة سرمایة نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی‌ـ اسلامی با سبک زندگی اسلامی بر مبنای سیرة رضوی است. با تدوین یک سؤال کلی و شش سؤال جزئی، مشخص شد سرمایة نمادین ایرانی‌ـ اسلامی با ...  بیشتر
روش‌های فرهنگی امام رضا(ع) در خصوص زنده نگه‌داشتن یاد و نام امام حسین(ع)
روش‌های فرهنگی امام رضا(ع) در خصوص زنده نگه‌داشتن یاد و نام امام حسین(ع)

مهدی اکبرنژاد؛ پیمان صالحی

دوره 3، شماره 9 ، خرداد 1394، ، صفحه 7-36

چکیده
  در قیام شکوهمند حسینی، به مدد معماری هوشمندانه و شجاعت دوراندیشانة آن یگانة دوران، تمامی ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی واقعة کربلا، چنان سنجیده و در آرایشی بی‌بدیل، در کنار هم قرار گرفتند که سیر زمان، ...  بیشتر
بررسی جامعیت اسلام در ترسیم مبانی و ویژگی‌های اخلاق اسلامی با تکیه بر سیره رضوی
بررسی جامعیت اسلام در ترسیم مبانی و ویژگی‌های اخلاق اسلامی با تکیه بر سیره رضوی

ابراهیم ابراهیمی؛ علیرضا طبیبی؛ علی حسن بگی؛ اصغر طهماسبی بلداجی

دوره 5، شماره 17 ، تیر 1396، ، صفحه 7-34

چکیده
  جامعیت اسلام در معنای پاسخ‌گویی تام قرآن و عترت به نیازهای هدایتی انسان تا قیامت یکی از مهم‌ترین مباحثی محسوب می‌شود که در آموزه‌های رضوی مورد تأکید قرار گرفته است. در نگرش امام رضا‌(ع) دین اسلام از ...  بیشتر
اخلاق و مهارت‌های مناظره در مناظره‌های امام‌رضا(ع) (مطالعه موردی؛ مناظره امام‌رضا(ع) با متکلمان ادیان و مذاهب)
اخلاق و مهارت‌های مناظره در مناظره‌های امام‌رضا(ع) (مطالعه موردی؛ مناظره امام‌رضا(ع) با متکلمان ادیان و مذاهب)

کاوس روحی برندق

دوره 5، شماره 18 ، آبان 1396، ، صفحه 7-36

چکیده
  حضرت امام‌رضا(ع) با افراد مختلف از جمله نمایندگان یهودیان، مسیحیان، زردتشتیان، صابئان، زنادقه و مادی‌گرایان، فرقه‌های اسلامی و افراد دیگر به مناظره پرداخته است. یکی از این مناظره‌ها، مناظره مفصل ...  بیشتر
تبیین سبک زندگی اسلامی(رضوی)؛راهکارهایی در جهت تداوم آن در جامعه ایران
تبیین سبک زندگی اسلامی(رضوی)؛راهکارهایی در جهت تداوم آن در جامعه ایران

رضا حسین پور؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ محمدعلی کی نژاد

دوره 5، شماره 19 ، آذر 1396، ، صفحه 7-40

چکیده
  مفهوم سبک زندگی به رغم اهمیت کارکردگرایانه و وجه انضمامی آن، یکی از مهم ترین چهارچوب های تبیینی در مباحث جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی در دهه های اخیر بوده است. بر همین اساس نوشتار حاضر در پی یافتن امکان ...  بیشتر
سیرۀ سیاسی امام رضا(ع) در برخورد با حکومت جور (مطالعۀ موردی ولایتعهدی)
سیرۀ سیاسی امام رضا(ع) در برخورد با حکومت جور (مطالعۀ موردی ولایتعهدی)

جلال درخشه؛ سید محمد مهدی حسینی فائق

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 7-31

چکیده
  ولایتعهدی امام رضا(ع) از نقاط حساس تاریخ شیعه به‌حساب می‌آید. این حساسیت از چند منظر درخور تأمل است: از یک‌سو تحولات اجتماعی ‌ـ سیاسی عصر عباسیان (مخصوصاً خلافت مأمون)؛ از سوی دیگر، قبول ولایتعهدی امام ...  بیشتر
مفهوم سیاست در مکتب رضوی
مفهوم سیاست در مکتب رضوی

اصغر افتخاری

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 7-27

چکیده
  این واقعیت که سیاست علمی است که در چارچوب اصول اعتقادی و شرایط و مقتضیات زمانی شکل می‌گیرد، ما را به آنجا رهنمون می‌شود که بپذیریم تلقی‌های واحدی از علم سیاست در عالم خارج وجود ندارد و متناسب با مکاتب ...  بیشتر
سیرة سیاسی امام رضا(ع) در قبال مأمون
سیرة سیاسی امام رضا(ع) در قبال مأمون

ابراهیم برزگر

دوره 2، شماره 7 ، آذر 1393، ، صفحه 7-31

چکیده
  این نوشتار می‌کوشد تا با تمرکز بر موضع‌گیری‌های سیاسی امام رضا(ع)، معطوف به رقیب و دشمن سیاسی ایشان یعنی مأمون، به استنباط‌های نظری بپردازد و از خلال این بررسی به پرسش‌های سیاست در دنیای معاصر پاسخ ...  بیشتر
زخمه‌ای بر چنگِ دل شعشعة خورشید خراسان بر مثنوی «مادر آهوان» احمد عزیزی
زخمه‌ای بر چنگِ دل شعشعة خورشید خراسان بر مثنوی «مادر آهوان» احمد عزیزی

خلیل بیگ‌زاده؛ رضا کیانی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1393، ، صفحه 7-30

چکیده
  ادبیات شیعی با پرداختن به مضامین مذهبی و برخورداری از جایگاهی ویژه در نزد محبان خاندان عصمت و طهارت(ع)به جریانی پویا و پرشور مبدل شده است تا آموزه‌های آیینی‌ـ ولایی را با نگاهی اخلاقی‌ـ‌تربیتی و با ...  بیشتر
تحلیل سند و محتوای دو حدیث رضوی دربارۀ خلقت نوری
تحلیل سند و محتوای دو حدیث رضوی دربارۀ خلقت نوری

امداد توران

دوره 5، شماره 20 ، اسفند 1396، ، صفحه 7-30

چکیده
  روایات دال بر خلقت نوری اهل بیت(ع) درمنابع حدیثی شیعه به تعداد زیاد و با طرق مختلف و مضامین مشابه از پیامبر(ص) و امامام معصوم(ع) نقل شده است. با وجود کثرت نقل این احادیث ازدیگر معصومان، از امام رضا(ع) تنها ...  بیشتر
نگاهی تحلیلی به تصحیح خداشناسی مردم توسط امام رضا(ع)•
نگاهی تحلیلی به تصحیح خداشناسی مردم توسط امام رضا(ع)•

رضا اکبری

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 8-25

چکیده
  توجه به روایت‌های رضوی نشان می‌دهد آن حضرت اعتقادهای نادرست مردم دربارۀ خداوند را تصحیح کردند. عامۀ مردم از صفت‌های الهی، تلقی انسان‌وار در ذهن داشتند. از نظر آنان گویی خداوند همانند انسان خشمگین می‌شود ...  بیشتر
واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران‌های اعتقادی ـ سیاسی دورة (203 ـ 183 ق)
واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران‌های اعتقادی ـ سیاسی دورة (203 ـ 183 ق)

سید جواد امام جمعه زاده؛ رضا محمود اوغلی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1393، ، صفحه 8-31

چکیده
  این نوشتار می‌کوشد، با توجه به روایت‌های نقل‌شده از امام رضا(ع) و با روش توصیفی و تاریخی، دیدگاه حضرت را  در مورد مسائل مهم جامعه و حکومت در دورة بحرانی (203-183 ق) بررسی کند. مقولة ولایتعهدی و حضور امام(ع) ...  بیشتر
شاخصه‌های عقلانیت اجتماعی در معارف رضوی
شاخصه‌های عقلانیت اجتماعی در معارف رضوی

سید محمد مرتضوی

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1393، ، صفحه 8-33

چکیده
  یکی از نعمت‌های منحصر‌به‌فرد خداوند، عقل است. این نعمت در میان انسان‌ها از چنان جایگاهی برخوردار است که بار ارزشی یافته و هیچ‌کس حاضر نیست خود را فاقد این نعمت بداند، بلکه خود را دارای عقل و رفتار و ...  بیشتر
تحلیل گفتمان مناظره های امام رضا (ع)
تحلیل گفتمان مناظره های امام رضا (ع)

حسن مجیدی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 9-39

چکیده
  از ویژگی‌ها و نقاط بارز سیرۀ امام رضا(ع)‌ مواجهۀ ایشان با نمایندگان ادیان و مذاهب گوناگون در قالب مناظره‌هایی است که برخلاف اهداف مأمون ـ‌خلیفۀ عباسی‌ـ از برگزاری آنها، به عرصه‌ای برای دفاع از مرزهای ...  بیشتر
روش شـناسی حلّ منازعـات مذهبی در آموزه های رضـوی
روش شـناسی حلّ منازعـات مذهبی در آموزه های رضـوی

حبیب‎الله حلیمی جلودار؛ سمیه کلیجی کردکلائی؛ محمد جواد هراتی

دوره 6، شماره 21 ، خرداد 1397، ، صفحه 9-34

چکیده
  منازعات مذهبی امری است مورد اهتمام صاحبان اندیشه و حکمت تا جایی‎که تلاش آنان را در جهت حلّ‎وفصل مسالمت‎آمیز آن برمی‎انگیزد. در این راستا، انسان‏های بزرگ با رفتار عدالت‌گونه خود و به دور از هرگونه ...  بیشتر
نماز باران و کارکردهای آن در سیرۀ رضوی
نماز باران و کارکردهای آن در سیرۀ رضوی

حسین رحمانی زاده؛ معصومه غنی لو

دوره 6، شماره 22 ، شهریور 1397، ، صفحه 9-43

چکیده
     یکی از وجوه درخشان سیرۀ امام‎رضا (علیه‎السلام) که در تاریخ گزارش شده است، نماز بارانی است که حضرت در زمان اقامتشان در خراسان اقامه فرمودند. این رویداد اهمیت بسیار زیادی دارد و از جوانب مختلف ...  بیشتر
بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی؛ تحلیل نقش سابقه خدمت (مطالعه موردی: حرم مطهر امام رضا (ع) )
بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی؛ تحلیل نقش سابقه خدمت (مطالعه موردی: حرم مطهر امام رضا (ع) )

سید مرتضی غیور باغبانی؛ امید بهبودی؛ مهدی رمضانی؛ علی پورنگ

دوره 6، شماره 23 ، آذر 1397، ، صفحه 9-42

چکیده
  رفتار شهروندیِ سازمانی و نتایج مطلوب آن در سازمان‎ها امری مهم و حیاتی است. اهمیت این موضوع در سازمان‎های معنوی و مذهبی مانند آستان قدس رضوی دوچندان است. از این‎رو، در پژوهش حاضر رابطه بین هوش معنوی ...  بیشتر
بازپژوهیِ تاریخی، فهرستی و درون متنیِ نظریه تألیف فقه رضوی به قلم حضرت رضا(علیه السلام)
بازپژوهیِ تاریخی، فهرستی و درون متنیِ نظریه تألیف فقه رضوی به قلم حضرت رضا(علیه السلام)

محمدرضا نایینی منوچهری؛ محمّد حکیم

دوره 6، شماره 24 ، دی 1397، ، صفحه 9-60

چکیده
  فقه رضوی از کتاب‎های چالش‌برانگیز و تأثیرگذار در مجامع فقهی امامیه به‎شمار می‌رود. این کتاب در برخی منابع فقهی و کتاب‌شناسی، به استنادِ گزاره‌ها و شواهد سه‌گانه ذیل، اثرِ تألیفی یا املایی امام‎رضا(علیه‎السلام) ...  بیشتر
طراحی و تبیین الگوی مفهومی مبانی کرامت انسانی از منظر آموزه های دینی با تأکید بر فرهنگ رضوی
طراحی و تبیین الگوی مفهومی مبانی کرامت انسانی از منظر آموزه های دینی با تأکید بر فرهنگ رضوی

یاسین توکلی

دوره 7، شماره 25 ، اردیبهشت 1398، ، صفحه 9-40

https://doi.org/10.22034/farzv.2019.87140

چکیده
  هدف این پژوهش، تبیین مبانی اساسی کرامت انسان و ارائه مدل مفهومی آن از منظر آموزه‎های دینی با تأکید بر فرهنگ رضوی است. پژوهش از نوع کیفی است و در آن برای بررسی مبانی کرامت انسانی از روش تحلیل مضمون استفاده ...  بیشتر