بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی مجموعه شاهچراغ
بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی مجموعه شاهچراغ

علی نجف زاده

دوره 4، شماره 14 ، مرداد 1395، ، صفحه 29-56

چکیده
  شیراز یکی از شهرهای مهم مذهبی ایران است و این اهمیت به دلیل وجود مقبره شاهچراغ احمد بن موسی(ع) برادر امام رضا(ع) است. این مقبره از لحاظ معماری چند قرن سابقه دارد. طی دو قرن اخیر چند بار گنبد شاهچراغ آسیب ...  بیشتر