حرمت و کرامت زن در خانواده از نگاه امام رضا(ع)
حرمت و کرامت زن در خانواده از نگاه امام رضا(ع)

علی جلائیان اکبرنیا؛ محمّدرضا محمدی

دوره 3، شماره 12 ، اسفند 1394، ، صفحه 119-137

چکیده
  مکاتب مختلف تلاش می‌کنند نوعی از سبک زندگی را بر اساس مبانی و ایدئولوژی خویش ارائه کنند. اسلام نیز با محوریت قرآن و عترت، سبک زندگی اثربخشی را عرضه می‌کند. در نسخه ارائه‌شده از سوی اسلام زن جایگاه ویژه ...  بیشتر
واکاوی اصول و گونه‏‏ های اعجاز در سیرۀ امام رضا(ع)
واکاوی اصول و گونه‏‏ های اعجاز در سیرۀ امام رضا(ع)

محمود کریمی؛ ابوالفضل کاظمی؛ محسن دیمه کار گراب

دوره 1، شماره 1 ، خرداد 1392، ، صفحه 88-134

چکیده
  صدور معجزه از ناحیۀ معصومان، یکی از مهم‌ترین مباحث کلامی در موضوع امامت است که نمونه‌های بسیاری از آن در منابع روایی امامیه گزارش شده است. البته برخی همچون معتزله، معجزه را تنها مختص انبیا دانسته و امامت ...  بیشتر