مؤلفه های شناختی خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) با روش تحلیل محتوا
مؤلفه های شناختی خودکنترلی در روایات امام رضا(علیه السلام) با روش تحلیل محتوا

فاطمه ملک؛ زهره اخوان مقدم؛ ثریا قطبی

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1399، ، صفحه 175-208

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.125761

چکیده
  خودکنترلی توانایی فرد در کنترل ارادی فرایندهای درونی و برون‌دادهای رفتاری است و معیار سنجش کنترل نفس، انطباق با موازین شرع و آموزه‌های الهی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و تحلیل مولفه‌های شناختی خودکنترلی ...  بیشتر
شاخص‌های اخلاق محوری در آموزه‌های سیاسی امام‌رضا(ع)
شاخص‌های اخلاق محوری در آموزه‌های سیاسی امام‌رضا(ع)

مصطفی احمدی فر؛ حمید حسین نژاد محمد آبادی؛ محمد علی رضایی اصفهانی؛ رضا حق پناه

دوره 5، شماره 18 ، آبان 1396، ، صفحه 179-215

چکیده
   یکی از مقوله‌های مهم در زندگی و روابط اجتماعی انسان‌ها، چگونگی تنظیم رفتارهای مبتنی بر تحکیم در حوزة قدرت سیاسی و اصول و ضوابط حاکم بر این روابط به‌ویژه در حوزه آمریت است. دین اسلام به‌عنوان آخرین ...  بیشتر
واکاوی مفهوم حرص در اخلاق اسلامی در پرتو احادیث امام رضا(ع)
واکاوی مفهوم حرص در اخلاق اسلامی در پرتو احادیث امام رضا(ع)

محمد رضا جواهری

دوره 4، شماره 16 ، اسفند 1395، ، صفحه 143-176

چکیده
  تحلیل مفهومی وتبیین مصداقی حرص هدف این مقاله است. در این پژوهش با مرجعیت علمی احادیث امام رضا(ع) مفهوم ومصادیق حرص واقسام آن از نصوص رضوی استنباط شده است. مسئله اصلی تحقیق کشف کارکردها وموارد "حرص مقدس" ...  بیشتر
نسبت اخلاق و سیاست در آموزه‌های اهل بیت(ع) با تأکید بر سیره رضوی
نسبت اخلاق و سیاست در آموزه‌های اهل بیت(ع) با تأکید بر سیره رضوی

سیدمحمدرضا احمدی طباطبایی

دوره 3، شماره 10 ، شهریور 1394، ، صفحه 127-150

چکیده
  یکی از مسائل و معماهای پیچیده در حوزة سیاست و امر سیاسی نسبت میان اخلاق و سیاست است. جامعة بشری بدون سیاست و حکمرانی به ورطة هرج و مرج و ناامنی سقوط می‌کند و سیاست و حکمرانی و اقتضاهای قدرت سیاسی، اخلاق ...  بیشتر
نسبت فقه و اخلاق در آموزه‌های امام رضا(ع)
نسبت فقه و اخلاق در آموزه‌های امام رضا(ع)

احمد پاکتچی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 28-49

چکیده
  نسبت فقه و اخلاق، نه‌تنها از دیرباز محل تأمل عالمان دینی بوده و ذهن آنان را مشغولساخته است، بلکه در شرایط امروز، به‌دلیل تحولات اجتماعی و فرهنگی گسترده در زندگی بشر و تغییرات رخ‌داده در سبک زندگی، نیاز ...  بیشتر
مؤلفه‌های سلامت و بهداشتِ روان خانواده در روایت‌های رضوی
مؤلفه‌های سلامت و بهداشتِ روان خانواده در روایت‌های رضوی

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ عاطفه ذبیحی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 155-179

چکیده
  مفهوم بهداشت روان که با ایجاد آگاهی دربارۀ عوامل معنوی و مادی مؤثر در سلامت فکر و اعتدال رفتار و کردار، تحرک و پیشرفت معنوی و مادی انسان را در همۀ زمینه‌ها فراهم می­کند، از مفاهیمی است که در حوزۀ تعامل ...  بیشتر