مواضع امام رضا(ع) در برابر گفتمان های مشروعیت سیاسی دستگاه خلافت
مواضع امام رضا(ع) در برابر گفتمان های مشروعیت سیاسی دستگاه خلافت

یحیی میرحسینی؛ علی محمد میرجلیلی؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ احمد زارع زردینی؛ زهرا هاشمی

دوره 8، شماره 31 ، آذر 1399، ، صفحه 155-184

https://doi.org/10.22034/farzv.2020.120014

چکیده
  مشروعیت حکومت­ها(legitimacy) همواره و حداقل از یونان باستان تاکنون به عنوان یکی از مباحث کلیدی دانش سیاسی مطرح بوده است. در جهان اسلام نیز هرچند صورت­بندی­های ارائه شده برای انعقاد خلافت، از مقام فعل ...  بیشتر