ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان با سطح کیفیت خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گری رضایت شغلی در حرم مطهر امام رضا(علیه السلام)
ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان با سطح کیفیت خدمات با توجه به نقش تعدیل‌گری رضایت شغلی در حرم مطهر امام رضا(علیه السلام)

حسین قره بیگلو؛ بهجت آب چر؛ رافعه فیضی ایلخچی

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1399، ، صفحه 121-149

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.125758

چکیده
  کیفیت خدمات از مباحث پر اهمیت مدیریت بوده که محققان سال‌هاست دربارۀ آن به تحقیقات و روش‌های جدید در ارائه خدمات می‌پردازند. از این‌ رو، در این پژوهش، ارتباط بین هوش اجتماعی کارکنان با سطح کیفیت خدمات ...  بیشتر