هجرت امام رضا(علیه السلام) به ایران و تاثیر آن بر روند مهاجرت علویان در دورۀ عباسی
هجرت امام رضا(علیه السلام) به ایران و تاثیر آن بر روند مهاجرت علویان در دورۀ عباسی

زهره دهقان پور؛ منصور طرفداری

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1399، ، صفحه 151-173

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.125759

چکیده
  مهاجرت اعراب به ایران که از ابتدای فتوحات آغاز شده بود، در دورۀ امویان و عباسیان نیز تداوم داشت. تفاوت مهاجرت اعراب در دورۀ عباسی با دوره‌های قبل از آن در این بود که مهاجران این دوره را بیشتر علویان تشکیل ...  بیشتر
بررسی تغییرات انتخاب نام
بررسی تغییرات انتخاب نام "رضا" در ایران (1340-1389)

روح اله جلیلی؛ محمدتقی ایمان؛ لیلا زندی

دوره 4، شماره 13 ، خرداد 1395، ، صفحه 55-72

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات رویکرد به انتخاب نام "رضا" در طی 50 سال اخیر (1340-1389) در ایران بر مبنای آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال کشور صورت گرفته است. دیدگاه بوردیو درباره ذائقه به عنوان چارچوب ...  بیشتر
آثار تربیتی امام رضا(ع) در تعالی باورهای معنوی مردم ایران
آثار تربیتی امام رضا(ع) در تعالی باورهای معنوی مردم ایران

محمود نیک آیین؛ حسنعلی بختیارنصرآبادی؛ حمزه علی بهرامی؛ کمال نصرتی هشی؛ نفیسه عباسپور عباسپور

دوره 3، شماره 12 ، اسفند 1394، ، صفحه 97-118

چکیده
  هدف از نگارش مقاله، توصیف و بررسی تأثیر تربیتی امام رضا(ع) در تعالی باورهای معنوی مردم ایران است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام و با استفاده از منابع موجود و در دسترس ...  بیشتر