هجرت امام رضا(علیه السلام) به ایران و تاثیر آن بر روند مهاجرت علویان در دورۀ عباسی
هجرت امام رضا(علیه السلام) به ایران و تاثیر آن بر روند مهاجرت علویان در دورۀ عباسی

زهره دهقان پور؛ منصور طرفداری

دوره 8، شماره 32 ، اسفند 1399، ، صفحه 151-173

https://doi.org/10.22034/farzv.2021.125759

چکیده
  مهاجرت اعراب به ایران که از ابتدای فتوحات آغاز شده بود، در دورۀ امویان و عباسیان نیز تداوم داشت. تفاوت مهاجرت اعراب در دورۀ عباسی با دوره‌های قبل از آن در این بود که مهاجران این دوره را بیشتر علویان تشکیل ...  بیشتر
بی‌تفاوتی سیاسی ـ اجتماعی؛ گناهی کبیره در فرهنگ رضوی
بی‌تفاوتی سیاسی ـ اجتماعی؛ گناهی کبیره در فرهنگ رضوی

علی اکبر ذاکری

دوره 6، شماره 23 ، آذر 1397، ، صفحه 73-102

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بیان دقیق یکی از مفاهیم دینی تأثیرگذار در ایجاد فرهنگ و تعهد اجتماعی است. پژوهش با روش اسنادی و کتابخانه‌ای به تحلیل و واکاوی موضوع پرداخته و با پی‌گیری معنای تعرّب و هجرت و با تکیه بر ...  بیشتر
مطالعۀ عزیمت امام رضا(ع) به خراسان در چارچوب اصل هجرتِ تمدن‌ساز
مطالعۀ عزیمت امام رضا(ع) به خراسان در چارچوب اصل هجرتِ تمدن‌ساز

امان‌الله شفایی

دوره 5، شماره 20 ، اسفند 1396، ، صفحه 105-130

چکیده
  ایدۀ اصلی مقاله حاضر این است که انتقال امام رضا(ع) از مدینه به مرو و سکونت سه سالۀ آن حضرت در خراسان را چگونه می‌توان در ذیل اصل اسلامی هجرت و نقش آن در تمدن‌سازی مورد مطالعه قرار داد؟ در منطق اسلامی هجرت ...  بیشتر