تحلیل رویکرد ارتباطات امام رضا (علیه السلام) با سران فرقه واقفیه ( با الگو گیری از روش گفتمان روایی پدام)
تحلیل رویکرد ارتباطات امام رضا (علیه السلام) با سران فرقه واقفیه ( با الگو گیری از روش گفتمان روایی پدام)

حسین خاکپور؛ ملیحه اکبری؛ ابراهیم نوری

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1402، ، صفحه 118-146

https://doi.org/10.22034/farzv.2023.368523.1820

چکیده
  امام رضا (علیه السلام) در دوران امامت خود با فرقه ها و نحله های مختلفی مواجه بود. یکی از تاثیر گذارترین آن ها - در میان شیعه - فرقه انحرافی"واقفیه" است. گروهی از خواص که در واقع وکیل و نائبان امام موسی کاظم ...  بیشتر
واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران‌های اعتقادی ـ سیاسی دورة (203 ـ 183 ق)
واکاوی مواضع سیاسی امام رضا (ع) در بحران‌های اعتقادی ـ سیاسی دورة (203 ـ 183 ق)

سید جواد امام جمعه زاده؛ رضا محمود اوغلی

دوره 2، شماره 5 ، خرداد 1393، ، صفحه 8-31

چکیده
  این نوشتار می‌کوشد، با توجه به روایت‌های نقل‌شده از امام رضا(ع) و با روش توصیفی و تاریخی، دیدگاه حضرت را  در مورد مسائل مهم جامعه و حکومت در دورة بحرانی (203-183 ق) بررسی کند. مقولة ولایتعهدی و حضور امام(ع) ...  بیشتر
امام رضا(ع) در مواجهه با اندیشه و عمل واقفیان•
امام رضا(ع) در مواجهه با اندیشه و عمل واقفیان•

سید عبدالکریم حسن پور

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 144-169

چکیده
  گرچه توقف بر شخصی از اهل بیت(ع) به‌عنوان آخرین امام(ع) و مهدی منتظر(ع)، مسئلۀ بی‌سابقه و جدیدی نبوده اما گروهی از شیعیان که امام کاظم(ع) را مهدی و قائم منتظر می‌دانستند و بر همین اساس رحلت آن حضرت را منکر ...  بیشتر