کلیدواژه‌ها = امام سجاد(ع)
بررسی وتحلیل صنایع بدیعی در کلام امام رضا وامام سجاد(ع)

دوره 5، شماره 19، آذر 1396، صفحه 41-72

مصطفی اسفندیاری (فقیه)؛ حسین ناظری؛ علیرضا نادریان لایین


محسنات لفظی در کلام امام رضا و امام سجاد(ع)

دوره 3، شماره 9، خرداد 1394، صفحه 125-152

مصطفی اسفندیاری (فقیه)؛ حسن عبداللهی؛ علیرضا نادریان لایین